Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:107
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:45

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Ishodi učenja i standardi znanja u osnovnom obrazovanju
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: ishodi učenja; Blumova taksonomija; standardi znanja
Sažetak
U aktuelnim obrazovnim politikama na našim prostorima ishodima učenja i standardima znanja pridaje se veliki značaj kao sredstvu za unapređivanje kvaliteta osnovnog obrazovanja. Ishodima učenja iskazuje se šta učenik treba da zna, a standardima se definišu nivoi na kojima određeni ishod može biti ostvaren (na primer, osnovni, srednji, napredni). Cilj rada je da se prikažu mogućnosti i prednosti primene Blumove taksonomije u izradi ishoda učenja i njihovoj operacionalizaciji posredstvom standarda znanja. S navedenim ciljem, u radu je izvršena teorijsko-konceptualna analiza relevantne literature i istraživačkih nalaza. Rezultati analize ukazuju na niz poželjnih efekata koje obrazovanje usmeravano definisanim ishodima i standardima postignuća ispoljava. Ishodi učenja omogućavaju konkretizovanje aktivnosti učenika i nastavnika, bolje praćenje procesa učenja, izradu standarda znanja, a na osnovu svega toga i objektivnije vrednovanje postignuća učenika. Stoga se preporučuje veća posvećenost teoretičara i kreatora obrazovnih politika dobro utemeljenoj izradi ishoda učenja i kreiranju različitih standarda postignuća kao sredstva unapređenja efekata nastave i procesa učenja. Primena Blumove taksonomije kao teorijsko-konceptualnog okvira za izradu ishoda učenja i standarda postignuća može biti veoma produktivna, što je u radu obrazloženo.
Reference
*** (2009) Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja. Beograd: Ministarstvo prosvete RS - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Anderson, W.L., Krathwohl, D.R. (2001) Taxonomy for learning, teaching, and assessing : A revision of bloom‘s taxonomy of educational objectives. Allyn & Bacon, Abridged Editon
Branković, D. (2009) Ciljevi, kompetencije i ishodi vaspitanja i obrazovanja. u: Krstivoje Špijunović [ur.] Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada, Užice: Učiteljski fakultet, 79-88
Nimac, E. Primjena Blumove taksonomije znanja u nastavi. Na: www.azoo.hr/images/razno/E._Nimac.doc (sajt posećen 30.11.2013)
Partalo, D. (2008) Etape analize sadržaja u pedagoškim istraživanjima i proučavanjima. Naša škola, 1-2, 139-157
Pešikan, A. (2012) Standardi u obrazovanju kao način podizanja kvaliteta obrazovanja. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 25, br. 1, str. 5-21
Sanader, M. (2008) Standardi znanja i veština za tehničko i informatičko obrazovanje. u: Tehnika i informatika u obrazovanju, Čačak: Tehnički fakultet, 316-325
Stojaković, P. (2000) Darovitost i kreativnost. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Špijunović, K. (2007) Operacionalizacija ciljeva i zadataka kao osnova vrednovanja rada u nastavi. Pedagogija, vol. 62, br. 4, str. 575-581
Špijunović, K. (2009) Cilj i zadaci vaspitanja i obrazovanja u uslovima društvenih promena. u: Naučni skup 'Obrazovanje i usavršavanje nastavnika', Užice: Učiteljski fakultet, 13-20
Vilotijević, N., Vilotijević, M. (2009) Ciljevi i obrazovni standardi - činioci efikasnije organizacije nastavnog procesa. u: Obrazovanje i usavršavanje nastavnika, Užice: Učiteljski fakultet, 127-140
Vujaklija, M. (2004) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
DOI: 10.5937/inovacije1401084M
objavljen u SCIndeksu: 17.06.2015.