Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Različiti pristupi definisanju kompetencija nastavnika
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare, Sremska Mitrovica

e-adresaoisidora@gmail.com
Sažetak
U radu smo ukazali na postojanje različitih teorijskih pristupa autora definisanju pojma kompetencija nastavnika, samim tim i na postojanje brojnih različitih lista i standarda kompetencija nastavnika. Osim toga, razmotrili smo značenje i značaj definisanih lista kompetencija i standarda kompetencija za profesiju nastavnik. Ako pod profesionalnim razvojem nastavnika podrazumevamo njegovo obrazovanje tokom inicijalnog obrazovanja, preko uvođenja u posao i usavršavanja tokom perioda rada, onda definisane liste kompetencija za profesiju nastavnik mogu biti oslonac za unapređivanje politike i prakse profesionalnog razvoja nastavnika. U zaključnim razmatranjima ukazali smo da je potrebno oprezno pristupiti definisanju, primeni i evaluaciji standarda kompetencija nastavnika, jer postoji opasnost da se standardizacijom umanji status nastavničke profesije. Da bi se izbegao bihevioristički model definisanja kompetencija nastavnika, jedno od mogućih rešenja jeste definisanje liste ključnih, generičkih kompetencija nastavnika, koja bi podrazumevala refleksiju, promišljanje sopstvenog rada od strane nastavnika, osvešćivanje ličnih pedagoških stavova i vrednosti koji su u osnovi njegove prakse.
Reference
*** (2011) Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
*** (2007) Professional standards for teachers: Why sit still in your career?. London: Training and Development Agency for schools
Andevski, M., Gajić, O. (2010) Diagnostic competencies of teachers: A precongnition of life-long learning (LLL). u: Comparative education, teacher training, education Policz, School Leadership and Social Inclusion, (8), 451-457
Bjekić, D., Zlatić, L. (2006) Komunikaciona kompetencija nastavnika tehnike. u: Konferencija 'Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji', TOS'06, april, Čačak: Tehnički fakultet, str. 471-478
Despotović, M. (2010) Razvoj kurikuluma u stručnom obrazovanju: Pristup usmeren na kompetencije. Beograd: Filozofski fakultet
Eliot, D. (2006) Profesionalno obrazovanje nastavnika i razvijanje kompetencija - da li je moguć srećan brak?. Pedagogija, vol. 61, br. 4, str. 431-440
European Commission (2005) Common European principles for teacher competences and qualifications. Brussels
Gonzales, J., Wagenar, R. (2008) Tuning educational structures in Europe II: Universities contribution to the Bologna process an introduction. Bilbao: Universidad de Deusto, 2nd edition
Husein, V.P., Oers, V.B., Wubbels, T. (2005) A Vigotskian perspective on teacher education. Journal of Curriculum Studies, Hyland T., Competence, education and NVQs: Dissenting perspectives, 37/3, 267-290
Korać, I. (2012) Kompetencije - smernice za profesionalni razvoj nastavnika. u: Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti - obrazovanje i vaspitanje, tradicija i savremenost, Jagodina: Pedagoški fakultet, 115-125
Kurtz, R., Bartram, D. (2002) Competency and individual performance: Modeling the world of work. u: Robertson T., Callinan M., Bartram D. [ur.] Organizational Effectiveness: The Role of Psychology, 27. 5. 2014, http://www.ugurzel.com/dosyalar/doc.../42-competency-at-work.html
Mansfield, B., Mitchell, L. (1986) Towards a competent workforce. Hampshire: Gower
Ogienko, O., Royak, A. (2008) Model of professional teachers competencies formation European dimension
Pantić, N. (2008) Usaglašavanje programa obrazovanja prosvetnih radnika u zemljama Zapadnog Balkana. Beograd: Centar za obrazovne politike
Radulović, L.R. (2007) Standardizacija kompetencija kao jedan od pristupa profesiji nastavnik - kritički osvrt. u: Alibabić Šefika, Pejatović Aleksandra [ur.] Andragogija na početku trećeg milenijuma, Beograd: IPA, 383-392
Radulović, L.R. (2011) Obrazovanje nastavnika za refleksivnu praksu. Beograd: Filozofski fakultet
Rajović, V., Radulović, L. (2007) Kako nastavnici opažaju svoje inicijalno obrazovanje - na koji način su sticali znanja i razvijali kompetencije. Nastava i vaspitanje, vol. 56, br. 4, str. 413-434
Roe, R.A. (2002) What Makes a Competent Psychologist?. European Psychologist, 7(3): 192-202
Rychen, D.S., Mclaughlin, M.L., Salganik, L. (2003) Definition and selection of key competencies. u: Second DeSeCo symposium Discussion paper, Swiss Federal Statistical Office (SFSO), http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/41529505.pdf, 27.5.2014
Spajić-Vrkaš, V., Kukoč, M., Bašić, S. (2001) Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju - interdisciplinarni rječnik. Zagreb: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO
Stanković, D. (2010) Mesto kompetencija u profesionalnom razvoju nastavnika. u: Polovina N., J.Pavlović [ur.] Teorija i praksa profesionalnog razvoja nastavnika, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Tatković, N., Ćatić, I. (2010) Curriculum focused on the development of competences. u: Teachers Initial Education, Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, School Leadership and Social Inclusion, 8, (174-182)
Vujisić-Živković, N., Pejatović, A., Radulović, L. (2010) Profesionalne kompetencije nastavnika - standardi profesionalnih kompetencija nastavnika - da li su nam potrebni i kako da do njih dođemo. Andragoške studije, br. 1, str. 161-170
Weinert, F.E. (2001) Concept of Competence: A Conceptual Clarification. u: Rychen, D.S., Salganik, L.H. [ur.] Defining and selecting key competencies, Seattle: Hogrefe & Huber Publishers
Zgaga, P. (2006) The prospects of teacher education in South/east Europe: A regional overview. u: Zgaga P. [ur.] The prospects of teacher education in South/east Europe, Ljubljana: CEPS, 5-41
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
DOI: 10.5937/inovacije1404063K
objavljen u SCIndeksu: 17.06.2015.

Povezani članci