Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 29, br. 1, str. 92-104
Pedagoška komunikacija u funkciji razvoja socijalne kompetencije učenika
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Nastavno odeljenje, Novi Pazar

e-adresamirsada.ljajic@uf.bg.ac.rs
Sažetak
U radu su predstavljeni rezultati teorijske analize međusobne uslovljenosti pedagoške komunikacije i socijalne kompetencije učenika, sa posebnim osvrtom na to da li i na koji način primena pedagoške komunikacije, uključujući njene aspekte, činioce, pedagoške principe i aktivnosti, utiče na razvoj veština socijalne kompetencije učenika? Istraživanje ide u korak sa novim poimanjem procesa vaspitanja, koje se transcedentalno-filozofski tek od druge polovine 20. veka počelo tretirati kao 'komunikacija' između nastavnika i učenika. Iniciranja i sprovođenja ovakvih istraživanja su značajna za jasnu konceptualizaciju socijalnih veština i socijalne kompetentnosti, jer se nastava zasniva na oblicima socijalne interakcije i vaspitni efekti (vrednosni sistem, stavovi, interesovanja...) zavise od socijalnog iskustva učenika. Teorijskom analizom utvrdili smo važne odlike pedagoške komunikacije: uslovljenost ciljem vaspitanja, profesionalno osmišljavanje i programiranje njenog toka i ishoda od strane vaspitača, visok nivo interakcije i mogućnost obostranih uticaja, otvorenost, interpersonalnost, aktivno slušanje, razumevanje, postojanje emocija, empatija. Pedagoški osmišljena i realizovana komunikacija predstavlja okvir za razvoj komunikacionih kompetencija učenika koje su višedimenzionalne i povezane sa drugim kompetencijama i aspektima njihove ličnosti. Razvoj komunikacionih kompetencija učenika nije jedini i glavni cilj, već njihov razvoj ujedno predstavlja osnovu za razvoj drugih sposobnosti koje su povezane sa komunikacionim kompetencijama i koje se na njih nadovezuju: profesionalne, radne, akcione, socijalne, kreativne, intelektualne... Razvijenost socijalne kompetencije učenika uvek podrazumeva da on ima izgrađene (usavršene) komunikativne kompetencije, jer bez njih ne bi mogao da se afirmiše u socijalnom okruženju. Od škole se očekuje da svoj način rada sa učenicima prilagodi novim potrebama, kako bi se iz niza individualnih i socijalnih sposobnosti (potencijali) razvili pojedini segmenti kao kapacitet za socijalnu uspešnost, odnosno kao socijalna kompetentnost.
Reference
*** (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bratanić, M. (1990) Mikropedagogija - interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja. Zagreb: Školska knjiga
Brdar, I. (1993) Što je socijalna kompetencija. Godišnjak Zavoda za psihologiju, Rijeka, 13-22
Gresham, F.M. (1986) Conceptual issues in the assessment of social competence in children. u: Strain P.S., Guralnick M.J. & Walker H.M. [ur.] Children's social behavior: Development, assessment and modification, Orlando: Academic press, 215-284
Gudjons, H. (1994) Pedagogika. Zagreb: Eduka
Jovanović, B. (2004) Škola i vaspitanje. Jagodina: Učiteljski fakultet
Katz, L.G., Mcclellan, D.E. (1999) Podsticanje razvoja dječije socijalne kompetencije. Zagreb: Eduka
Knežević-Florić, O. (2006) Pretpostavke teorije komunikativne akcije kao moguća osnova pedagoške komunikacije - razvijanje komunikacionih kompetencija nastavnika i učenika. Jagodina: Pedagoški fakultet
Knežević-Florić, O. (2005) Pedagogija razvoja. Novi Sad: Filozofski fakultet
Krnjajić, S. (2007) Pogled u razred. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Krnjajić, S. (2002) Socijalni odnosi i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Kulić, R., Despotović, M. (2004) Uvod u andragogiju. Beograd: Svet knjige
Lihačev, B.T. (2000) Pedagogika. Moskva: Kurs lekcij
Sarason, B. (1981) The dimensions of social competence. u: Wine i Smye [ur.] Social competence, New York, itd: Guilford Press
Sergejev, I.S. (2004) Osnovy pedagogičeskoj dejatel'nostiy. Minsk
Spasenović, V., Mirkov, S. (2007) Interventni programi razvijanja socijalnih veština učenika. Nastava i vaspitanje, vol. 56, br. 1, str. 56-65
Stojanović, A. (2006) Razvijanje komunikacionih sposobnosti u nastavi iz ugla komunikativne pedagogije i savremene komunikacijske paradigm. u: Razvijanje komunikacionih kompetencija nastavnika i učenika, Jagodina: Pedagoški fakultet
Trnavac, N. (1993) Pedagog u školi. Beograd: Učiteljski fakultet
Trnavac, N.D. (2003) Tri epohe i tri teorijske koncepcije o komunikaciji u školskoj nastavi. u: Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi, Jagodina: Učiteljski fakultet
Wine, J.D., Smye, M.D. (1981) Social competence. London: Guilford Press
Zukorlić, M. (2012) Unapređivanje komunikacije u školi. Beograd: Učiteljski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1601092Z
objavljen u SCIndeksu: 14.05.2016.

Povezani članci