Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 30, br. 3, str. 94-105
Metodički pristup motivu smrti u razrednoj nastavi
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresavalerija.janicijevic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: nastava književnosti; metodika nastave književnosti; nastavni programi; školska lektira; čitanka; metodička aparatura; motiv smrti
Sažetak
Književnost za decu i, posebno, lektira u razrednoj nastavi po definiciji su prostori optimizma i srećnog kraja. Različite teškoće u doživljajima junaka narodne i umetničke književnosti, osim što su u funkciji same priče, imaju i snažnu vaspitno-obrazovnu ulogu: da junake književnih dela, a sa njima i njihove čitaoce, podstiču na istrajnost u borbi za pravdu i upornost u savladavanju prepreka. Međutim, ni književnost za decu ni školska lektira nisu lišeni tekstova u kojima su snažno dati motivi surovosti, prolaznosti i smrti. U radu se polazi od odabranih dela iz programa i čitanki za mlađi osnovnoškolski uzrast, kao i od onih koji mogu biti uključeni u predviđene programske izbore (između ostalih 'Vrabac i laste' Lava Tolstoja, Moj deka je bio trešnja Anđele Naneti, 'Deda na poslednjem putu' i 'Uspavanka za moju baku' Dragomira Đorđevića). Cilj rada jeste analiza motiva smrti u ovim tekstovima, kao i mogućih značenja koja se takvim predstavljanjem nude mladim čitaocima. Zastupljenost ovakvih tekstova u nastavi značajna je, kako iz užih, književnih, tako i iz širih (obrazovnih, psihološko-razvojnih, antropoloških) razloga, jer učenike suočavaju sa problemima na koje će nužno naići u svome odrastanju.
Reference
Andrić, I. (1985) Aska i vuk. u: Deca, Beograd: Nolit, 80‒91
Andrić, M. (2011) Čitanka za šesti razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Aranđelović, J.M. (2011) Čitanka za 4. razred osnovne škole. Beograd: BIGZ
Crnogorac, S. (2015) Čitanka za šesti razred osnovne škole. Beograd: BIGZ
Cvetković, B.M., Cvetković, S., Živanović, T., Plavšić, M., Prvulović, B. (2011) Vodeno ogledalo, čitanka za treći razred osnovne škole. Beograd: Eduka
Ćuk, M. (2009) Čitanka za treći razred osnovne škole. Beograd: Nova škola
Ćuk, M., Petrović-Peric, V. (2012) Svet mašte i znanja, čitanka za četvrti razred osnovne škole sa osnovnim pojmovima iz književnosti, gramatike i pravopisa. Beograd: Nova škola
Ćuk, M., Petrović-Perc, V. (2008) Srećni dani - čitanka za drugi razred osnovne škole sa osnovnim pojmovima iz književnosti, gramatike i pravopisa. Beograd: Nova škola
Desnica, V. (1960) Proljeća Ivana Galeba. Beograd: Nolit
Đorđević, D. (1998) Mi imamo maštu. Beograd: Verzalpress
Đorđević, D. (2009) Nije lako biti dete. Beograd: Zavod za udžbenike
Gura, A. (2005) Simbolika životinja u slovenskoj narodnoj tradiciji. Beograd: Logos
Ilić, B. (2008) Čarolija čitanja, čitanka za treći razred osnovne škole. Požega: Epoha
Janićijević, V. (2010) Pohvala normalnosti ili poezija Dragomira Đorđevića u razrednoj nastavi. u: Savremena književnost za decu u nauci i nastavi, 10, 271‒286
Joksimović, S. (2015) Moja čitanka, čitanka za drugi razred osnovne škole sa pojmovima iz književnosti. Beograd: Inovacija Joksimović
Jovanović, S. (2011) Čitanka za drugi razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Juzbašić, M., Trkulja, N. (2008) Čitanka za drugi razred osnovne škole. Beograd: BIGZ Publishing
Lazar, A., Torney-Purta, J. (1991) The Development of the Subconcepts of Death in Young Children: A Short-Term Longitudinal Study. Child Development, 62(6): 1321-1333
Mangel, A. (2005) Istorija čitanja. Novi Sad: Svetovi
Manojlović, M., Babunović, S. (2016) Čitanka za drugi razred osnovne škole. Beograd: Eduka
Marinković, S., Marković, S. (2005) Čitanka za II razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar
Marinković, S., Marković, S. (2005) Čitanka za II razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar
Marinković, S., Marković, S. (2016) Čitanka za drugi razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar
Marinković, S., Marković, S. (2005) Čitanka za II razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar
Milatović, V. (2015) Čitanka za treći razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Milošević, M. (2016) Čitanka za šesti razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Naneti, A. (2010) Moj deka je bio trešnja. Beograd: Kreativni centar
Nestorović, Z., Grušanović, Z. (2016) Korak, čitanka za šesti razred osnovne škole. Beograd: Klett
Opačić-Nikolić, Z., Pantović, D. (2007) Priča bez kraja, čitanka za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Picherle, S.B. (2004) L opera di Angela Nanetti la magia della parola. u: Scoprire il fascino dell esistenza attraverso la magia della parola, Pontedera: Edizioni del Cerro, Fare FORM@ZIONE, n. 1, (37‒48)
Ralić, Ž.R. (2016) Maša i Raša, Carstvo reči. u: Carstvo reči - čitanka za drugi razred osnovne škole, Beograd: Klett
Ralić, Ž.R. (2016) Maša i Raša, Reči čarobnice. u: Reči čarobnice - čitanka za četvrti razred osnovne škole, Beograd: Klett
Rastegorac, V.V. (2015) Crtani film i smrt - mogućnosti interpretacije filma Sačekaj, molim te Jelizavete Skvorcove. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 28, br. 4, str. 102-113
Simović, R. (2008) Vesela godina, čitanka za drugi razred osnovne škole. Beograd: Epoha
Stanković, Š.N., Suvajdžić, B. (2017) Umetnost reči - čitanka za šesti razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos
Stanković, Š.N., Čabrić, S. (2016) Beskrajne reči - čitanka za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos
Stanković, Š.N., Kostić, M. (2016) U svetu reči - čitanka za treći razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos
Stanković, Š.N. (2016) Maštarija reči, čitanka za šesti razred osnovne škole. Beograd: Klett
Stanković, Š.N., Kostić, M. (2016) Uz reči rastemo - čitanka za drugi razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos
Šojić, V., Kasapović, M. (2011) Čitanka za treći razred osnovne škole. Beograd: BIGZ
Todorov, N., Cvetković, S., Plavšić, M. (2016) Trešnja u cvetu, čitanka za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Eduka
Trnavac, M. (2008) Kuća u razredu, čitanka za četvrti razred osnovne škole. Požega: Epoha
Žeželj-Ralić, R. (2016) Maša i Raša, Reka reči, čitanka za treći razred osnovne škole. Beograd: Klett
Žurić, J. (2014) Čeznem da ti kažem, čitanka za šesti razred osnovne škole. Beograd: Eduka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1703094J
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
Creative Commons License 4.0