Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Stavovi roditelja prema fizičkom vaspitanju dece predškolskog uzrasta
aUniverzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
bVisoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare 'Sirmijum', Sremska Mitrovica

e-adresagrandic@neobee.net
Sažetak
Humanistička koncepcija fizičkog vaspitno-obrazovnog područja bazira se na zadovoljavanju esencijalnih i egzistencijalnih potreba svakog deteta.Primarni cilj vaspitno-obrazovnog područja fizičkog vaspitanja je sticanje navike redovnog fizičkog vežbanja kod dece. Stvoriti naviku za svakodnevnim fizičkim vežbanjem nije samo zadatak fizičkog vaspitanja u predškolskoj ustanovi i školi nego i porodice. Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrde stavovi roditelja prema fizičkom vaspitanju dece predškolskog uzrasta. U istraživanju je učestvovalo sto pedeset i troje roditelja, čija deca pohađaju predškolsku ustanovu iz Novog Sada. Na osnovu rezultata koji su dobijeni ovim istraživanjem može se izvesti zaključak da roditelji koji su učestvovali u uzorku istraživanja imaju formiran pozitivan stav o značaju fizičkog vaspitanja na predškolskom uzrastu deteta. Zabrinjavajući podaci koji su dobijeni ovim istraživanjem su oni koji se tiču vremena koje roditelji provode sa svojom decom svakodnevno u fizičkim aktivnostima. Možemo zaključiti da je neophodno povećati obim fizičke aktivnosti dece predškolskog uzrasta, jer kontinuirano fizičko vežbanje i uključivanje u sportske aktivnosti mogu pozitivno uticati na socijalizaciju dece. Važno je da se kod dece još pre polaska u školu razvije ljubav prema fizičkom vaspitanju i zdravom načinu života, u čemu je primer roditelja veoma inspirativan.
Reference
Berdihova, J. (1973) Mama, tata, vežbajte sa mnom. Beograd: Olimpia-Praha
Dedaj, M. (2010) Uloga porodice u fizičkom vaspitanju # The role of families in physical education. Pedagoška stvarnost, vol. 56, br. 5-6, str. 412-420
Dedaj, M. (2014) Educational function of preventive and corrective exercises. Istraživanja u pedagogiji, vol. 4, br. 1, str. 58-88
Đorđić, V. (2007) Roditelji i fizička aktivnost dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Grandić, R. (1997) Porodična pedagogija. Novi Sad
Grandić, R. (1997) Teorija fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Nahas, M.V., Goldfine, B., Collins, M.A. (2003) Determinants of physical activity in adolescents and young adults: The basis of high school and college physical education to promote active lifestyles. Physical Educator, 60 (1); 42
Radović, M., Bačanac, L., Vesković, A. (2005) Uloga porodice u sportskoj aktivnosti dece. Fizička kultura, vol. 59, br. 1-4, str. 9-16
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1802060G
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci