Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 31, br. 2, str. 119-128
Posturalni status kao faktor planiranja u fizičkom vaspitanju predškolske dece
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Šabac

e-adresasava.maksimovic9@gmail.com
Ključne reči: deformiteti; prevencija i korekcija; praćenje i vrednovanje; nastava; studenti
Sažetak
U razvoju deteta postoje tri kritična perioda podložna posturalnoj devijaciji: uspravljanje deteta, polazak u školu i doba puberteta. Postura direktno utiče na zdravstveno stanje dece i zato su značajne prevencija i rana dijagnostika. S druge strane, praćenje motoričkog, morfološkog i posturalnog statusa sastavni je deo procesa fizičkog vaspitanja predškolske dece. Vaspitač treba da na bazi egzaktnih parametara vrši planiranje rada sa decom. Cilj istraživanja bio je utvrđivanje posturalnog statusa i eventualnih razlika između dece uzrasta pet i šest i po godina, kao faktora planiranja u fizičkom vaspitanju predškolske dece. Uzorak je činilo sedamdesetoro dece uzrasta pet i šest i po godina (± dva meseca) iz PU 'Naše dete' u Šapcu. Posturalni status utvrđivan je po metodi Napoleona Volanskog. Podaci su obrađeni putem frekvencije pojave, procentnog računa i hi-kvadrat testa. Ustanovljene su značajne razlike u segmentima posture u odnosu na uzrast. Rezultati upozoravaju da je posturalni status u obema uzrasnim grupama narušen u svim segmentima, izuzevši oblik grudnog koša i bočne krivina kičmenog stuba. Ustanovljen je značajan broj funkcionalnih (izvršiti korekciju) i strukturalnih deformiteta (uputiti u zdravstvenu ustanovu) kod dece. Zabrinjavajuće je i to da u obema uzrasnim grupama postoji značajan broj strukturalnih deformiteta prednjeg zida trbuha. Potrebno je studente osposobiti da planiranje u fizičkom vaspitanju zasnivaju i na posturalnom statusu dece.
Reference
Dondur, S., Milenković, S., Veselinović, N., Stojković, A., Dondur, R., Anđelković, D., Jovanović, S. (2011) Pregled istraživanja posturalnih poremećaja domaćih i inostranih autora u periodu od 2006. do 2009. godine. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 9, br. 1, str. 9-24
Jovović, V. (1999) Tjelesni deformiteti adolescenata. Nikšić: Filozofski fakultet - Odsijek za fizičku kulturu
Maksimović, S. (2006) Uticaj socijalnog statusa na morfološki, motorički i posturalni status kao pokazatelje fizičke razvijenosti i gotovosti dece za polazak u školu. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, doktorska disertacija
Maksimović, S., Drljačić, D. (2013) Comparative analysis of postural status in preschool children ages 4 and 6. u: Youth Sport, 6th Conference for Youth Sport in Bled, Proceedings, Ljubljana, Slovenia: University of Ljubljana, Faculty of Sport, 51-58
Maksimović, S. (2015) Status ravnoteže kao faktor planiranja u fizičkom vaspitanju predškolske dece. u: Vaspitno-obrazovni horizonti, međunarodna interdisciplinarna naučno-stručne konferencija, Zbornk radova, Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, 8, 193-196
Maksimović, S., Lertua, S. (2016) Značaj merenja, praćenja i vrednovanja u fizičkom vaspitanju predškolske dece i stavovi vaspitača. u: Zbornik radova naučnih konferencija Učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, 300-309
Perić, D., Cvetković, N. (2003) Budi prav, bićeš zdrav - vežbe i igre za prevenciju i korekciju poremećaja posturalnog statusa kod dece. Mladenovac: Biblioteka Grada Beograda - Biblioteka 'Despot Stefan Lazarević'
Protić-Gava, B., Krneta, Ž. (2010) Posturalni status dece mlađeg školskog uzrasta četiri okruga Vojvodine. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 375-383
Sabo, E. (2006) Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji AP Vojvodine. Fizička kultura, vol. 60, br. 2, str. 157-164
Sabo, E. (2007) Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji opština Sombor, Sr. Mitrovica i B. Palanka. Norma, vol. 12, br. 1, str. 125-134
Ulić, D. (1997) Osnovi kineziterapije. Novi Sad: Samostalno autorsko izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
DOI: 10.5937/inovacije1802119M
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zdravstvena zaštita (2017)
Telesna aktivnost i zdravlje dece predškolskog uzrasta
Vlatković Zoranka, i dr.

TIMS. Acta (2014)
Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji Novog Sada
Romanov Romana, i dr.

Gl Antropol društva Srbije (2018)
Posturalni status dece mlađeg školskog uzrasta urbane i ruralne sredine
Vukićević Veljko, i dr.

prikaži sve [24]