Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2001, vol. 48, br. 1-4, str. 77-89
Strategijske promene i konkurentnost preduzeća
Institut za spoljnu trgovinu, Beograd
Sažetak
Procesom globalizacije poslovanja odigrale su se krupne promene u političkom, ekonomskom, tehnološkom i demografskom okruženju i nametnule kvalitativno nove, suštinske izmene modela ponašanja. Poslovni procesi diferenciraju se na strategijske i nestrategijske, u zavisnosti od njihovog uticaja na preduzeće. Konkurentnost koja se gradi na sagledavanju ključnih kompetentnosti firme upućuju na strategiju njihovog jačanja, a globalizacija, saradnja i partnerski odnosi (u međunarodnim okvirima) su način postizanja konkurentnosti putem ostvarivanja svetskog nivoa kompetentnosti preduzeća. Savremeno preduzeće identifikuje se kao portfolio kompetentnosti koje se nalaze u osnovi različitih poslova. Resursi firme kombinuju se u osnovne sposobnosti, a više različitih sposobnosti neophodno je da bi se izrazila određena kompetentnost. Savremeni oblici povezivanja integracije u međunarodnim razmerama izraz su nastojanja da se ojača moć preduzeća razvijanjem njihove kompetentnosti. Kooperacija i alijanse koje jačaju kompetentnost u osnovi imaju pristup da je to ključni strateški faktor. Poslovni ciljevi preduzeća na integralan način upoređuju se s ostvarenim rezultatima preduzeća, a razvoj kompetentnosti podrazumeva sagledavanje njihovog doprinosa integralnim ciljevima preduzeća.
Reference
Davidow, W.H., Malone, M.S. (1992) The virtual corporation: Structuring and revitalizing the corporation for the 21st century. London-New York: Harper Collins
Eriksen, B., Amit, R. (1996) Strategic implications of business process re-engineering. u: Foss N. i Knudsen C. [ur.] Towards a competence theory of the firm, London-New York, itd: Routledge
Hammer, M., Stanton, S.A. (1995) The reengineering revolution handbook. London-New York: Harper Collins
Levi-Jakšić, M.I. (1998) Konkurentnost na osnovama kompetentnosti organizacije. Direktor, Beograd, br. 12, str. 24
Levi-Jakšić, M.I. (1998) Upravljanje tehnologijom i operacijama. Direktor, Beograd
Levi-Jakšić, M.I., ur. (1995) Inovativno preduzeće - upravljanje dinamikom tehnologije i razvoj inovativne organizacije. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Manganelli, R., Klein, M. (1994) The re-engineering handbook. New York: American Management Association
Mintzberg, H., Quinn, J.B. (1996) The strategy process: Concepts, contexts, cases. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Pokrajčić, D.M. (1998) Implementacija reinženjeriga poslovnih procesa. Direktor, Beograd, br. 12, str. 17
Sanchez, R., Heene, A., Thomas, H., ur. (1996) Dynamics of competence-based competition: Theory and practice in the new strategic management. Oxford-New York, itd: Pergamon Press
Yip, S.G. (1995) Total global strategy: Managing for worldwide competitive advantage. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka