Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, vol. 50, br. 1, str. 23-37
Nova uloga države u privrednom životu u uslovima globalizacije
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, Srbija
Sažetak
U uslovima globalizacije ispoljava se značajna uloga države u privrednom životu. U svim savremenim tržišnim privredama, država interveniše u tri domena: u alokaciji resursa, raspodeli nacionalnog dohotka i u upravljanju konjukturom. U nekim zemljama ona usmerava i ukupan ekonomski i socijalni razvoj. Stoga se i zadaci države različito definišu. U tom pogledu razlikuju se dva osnovna modela: anglosaksonski (koji su uglavnom prihvatile zemlje u tranziciji, a koji ih je odveo u "tranzicionu depresiju") i germansko-japanski (koji je društveno uspešniji-ekonomsko efikasan, socijalno podnošljiviji i otporniji na političke krize). Uglavnom, učinak države u privrednom životu zavisi od toga koja društvena snaga njome upravlja i u koje svrhe je koristi.
Reference
Eremić, M.B., Bajec, J.M. (1996) 'Jaka država' i tržišna privreda u periodu posle sankcija. Ekonomist, vol. 49, br. 1-2, str. 73-78
Kovač, O.I. (1995) Viši oblici poslovne saradnje u strategiji reintegrisanja jugoslovenske privrede a svetsko ekonomsko okruženje. Poslovna politika, Jun
Kovač, O.I. (1995) Privredni sistem mešovite, otvorene (i socijalne) tržišne ekonomije. Pravo i privreda, vol. 33, br. 3-6, str. 1-13
Petrović, P.B. (1998) Globalizacija i ekonomska suverenost. Poslovni krug, Beograd
Petrović, P.B. (1997) Marketing strategija i međunarodno poslovanje preduzeća. Beograd: Institut za spoljnu trgovinu
Popovčić-Avrić, S.D. (1997) Modaliteti integrisanja SRJ u svetske trgovinske tokove. Poslovna politika, br. 4
Prvulović, Lj., Petrović, P. (2001) Globalizacija i strategija naučno-tehnološkog razvoja. u: VIII Naučni skup: Tehnologija, kultura i razvoj, pod naslovom: Globalno i lokalno u tehnološkom i kulturnom razvoju: Jugoslavija u evropskom i bližem okruženju, Kotor, 24-25. 08. Zbornik radova
Stojanović, I. (2000) Država i tržišne reforme. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Tapscott, D., Caston, A. (1994) A paradigm shift: The new premise of information technology. New York, itd: McGraw-Hill
Todorović, J.B. (1993) Strategijsko manevrisanje preduzeća u uslovima nepovoljnog okruženja. u: Strategija preduzeća u uslovima diskontinuiteta, Beograd: Ekonomski fakultet
Vidas-Bubanja, M.M. (1998) Metode i determinante stranih direktnih investicija. Beograd: Institut ekonomskih nauka / IEN
Vukmirica, V.J. (1988) Kapital i socijalizam - savremeni ekonomsko-socijalni sistemi. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka