Akcije

Ekonomika poljoprivrede
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 51, br. 3-4, str. 25-38
Ekonomska celishodnost navodnjavanja
aNovi Sad
bB. Gradište, SCG
cUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Na osnovu analize ekonomske opravdanosti navodnjavanja može se zaključiti sledeće: Ø Navodnjavanje ima veliki uticaj na povećanje prinosa, proizvodnje i intenziviranja poljoprivredne proizvodnje. Ø Pored povećanja prinosa u ratarskoj proizvodnji, posebno kod industrijskog bilja, intenzivira se poljoprivredna proizvodnja gajenjem povrća, semena i krmnog bilja i povećava profitabilnost u poslovanju. Ø Uspostavljena je proizvodno-tehnološka i ekonomska integrisanost između proizvodnje povrća i prerade povrća čime se postiže veća ekonomska efikasnost u poslovanju. Ø Prinosi osnovnih ratarskih useva u sistemu navodnjavanja dva puta su veći u odnosu na prinose bez navodnjavanja. Ø Izmenom setvene strukture u korist povrća, semenske proizvodnje, industrijskog i krmnog bilja u sistemu navodnjavanja ostvareni su mnogo veći prinosi i značajan suficit proizvoda. Ø Vrednost proizvodnje osnovnih ratarskih useva po hektaru u navodnjavanju veća je u proseku za 2,06 puta od vrednosti proizvodnje u suvom ratarenju. Ø Vrednost proizvodnje dinamično je povećana kod semenske proizvodnje i industrijskog bilja. Ø Profit po hektaru u proizvodnji osnovnih ratarskih useva veći je za 2,01 puta u navodnjavanju u odnosu na ostvareni profit u suvom ratarenju. Ø U sistemu navodnjavanja na površini od 1.530 ha povećan je prihod za 3,6 puta više u odnosu na strukturu proizvodnje bez navodnjavanja, uz povećanje profita po hektaru sa 1.254 dinara na 22.660 dinara. Ø Ekonomičnost proizvodnje u sistemu navodnjavanja povećana je sa 1,03 na 1,18, a stopa rentabilnosti ulaganja sa 3% na 18,4%. Produktivnost rada u proizvodnji osnovnih ratarskih useva u sistemu navodnjavanja veća je kod pšenice za 1,6 puta, kukuruza 2,4, šećerne repe 1,9 , suncokreta 2,4 i soje 2,7 puta, merena ostvarenom proizvodnjom po hektaru po času ukupnog rada. Ø U proizvodnji svih vrsta povrća ostvarena je visoka ekonomičnost od 1,6 do 2,0 pri realizaciji povrća po internim cenama fabrici za dehidraciju povrća i proizvodnji visokofinalnog i profitabilnog asortimana. Ø Rentabilnost u proizvodnji povrća kreće se od 63% kod luka i paštrnaka, do 90% kod celera. Ø Prihodi po hektaru u navodnjavanju kod povrća veći su od prihoda osnovnih ratarskih useva u navodnjavanju za 2,6 puta. Profit u proizvodnji povrća po hektaru veći je od prihoda po hektaru kod osnovnih ratarskih useva u navodnjavanju. Ovim je dokazana ekonomska opravdanost navodnjavanja u proizvodnji povrća. Ø Ulaganje u navodnjavanje je ulaganje u veću proizvodnju visokokvalitetne hrane, ekonomičniju, rentabilniju i profitabilniju proizvodnju, veći profit i zarade. Ø Komparativnom analizom rezultata sa rezultatitima dosadašnjih istraživanja potvrđeno je da navodnjavanje ima presudan uticaj na prinose, proizvodne i ekonomske rezultate i na dalji razvoj tržišno orijentisane poljoprivredne proizvodnje.
Reference
*** (1997) Dugoročna strategija razvoja vodoprivrede Srbije. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Babović, M. (2004) Ekonomska efikasnost navodnjavanja u poslovnom sistemu. Novi Sad: Bag i Deko
Dragović, S. (2000) Navodnjavanje. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Dragović, S., Maksimović, L., Jocković, Đ. (2003) Značaj navodnjavanja u unapređenju proizvodnje kukuruza u Srbiji. Vodoprivreda, vol. 35, br. 1-2, str. 111-120
Marković, P.J., Babović, J.V. (1998) Srbija na pragu novog veka - pogledi na budući razvoj poljoprivrede i sela. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, tom 1
Petković, S. (2003) Strategija razvoja navodnjavanja u Srbiji. Vodoprivreda, vol. 35, br. 1-2, str. 3-9
Poslovni sistem Bag i Deko (2002) Kalkulacije proizvodnje. B. Gradište
Potkonjak, S. (2003) Ekonomska opravdanost razvoja navodnjavanja u našoj zemlji. Vodoprivreda, vol. 35, br. 1-2, str. 50-60
Radojević, V. (2003) Mogući efekti primene sistema navodnjavanja u proizvodnji povrća u sistemu. B. Gradište: Bag i Deko
Vučić, N. (1976) Navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2009)
Ekonomski efekti navodnjavanja u biljnoj proizvodnji
Babović Jovan, i dr.

Acta agriculturae Serbica (2003)
Vertikalni parametri bilansa nadizdanske zone
Šekularac Gordana

Acta agriculturae Serbica (2004)
Prinos zrna stočnog graška u postrnoj setvi u uslovima navodnjavanja
Maksimović Livija, i dr.

prikaži sve [44]