Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 53, br. 2, str. 253-266
Poreski sistem kao faktor ruralnog razvoja
Megatrend Univerzitet, Beograd

e-adresansimic@megatrend-edu.net
Sažetak
Poreska politika, kao neodvojivi deo ekonomske i socijalne politike, usmerena je na usklađeno delovanje državnih institucija, kroz ubiranje javnih prihoda, na proizvodnju, raspodelu, razmenu i potrošnju u određenom vremenu i prostoru, a u kontekstu društveno prihvatljivih ciljeva i zadataka. Država, tj. njeni organi - od centralnih do lokalnih, kao osnovni subjekt poreske politike, raspolaže pravom uvođenja poreza i drugih javnih prihoda, determinisanja obima njihovog zahvatanja i drugih parametara u vezi sa fiskalnim zahvatanjem. Posmatranje promena u ruralnom razvoju, kao i celokupnoj strukturi agro-kompleksa, u svetlu uticaja poreskih zahvatanja, kao i različite implikacije promena ostalih fiskalnih oblika na efekte poljoprivrednog razvoja, predmet je istraživanja ovog rada. Poreski podsticaji, kao i poreska oslobađanja, koji mogu imati pozitivne, ali i negativne posledice na ruralni razvoj privreda uopšte, a naročito na agrarni kompleks zemalja u tranziciji, ne smeju ostati po strani, kada se posmatra ova kompleksna problematika. Tim pre, što je celokupna privredna i društvena struktura zemalja u tranziciji, izložena naglim i brzim promenama, najčešće diktiranim iz njihovog okruženja, a koje nisu mimoišle ni sektor poljoprivredne proizvodnje.
Reference
*** (1995) Osnove programa i politike razvoja sela, poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije - agrarni program Srbije. Kraljevo: DD Slovo
*** (2004) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Sl. glasnik RS, br. 84 i 86
*** (1986) Analiza osnova poreskog sistema i poreske politike u funkciji unapređenja poljoprivredne proizvodnje u Sr Srbiji van SAP-a. Beograd: Agrobanka-Specijalizovana poljoprivredna banka
Blagojević, O. (1967) Oporezivanje zemljoradnika. Beograd: Stručna knjiga
Ilić-Popov, G.S. (2003) Poreska reforma u funkciji ekonomskog i socijalnog oporavka Srbije. Pravo i privreda, vol. 40, br. 1-4, str. 34-49
Kulić, M. (2005) Uticaj poreske politike na konkurentsku sposobnost privrede. u: Međunarodni naučni skup - Jačanje konkurentnosti preduzeća i privrede, Beograd: Megatrend-Univerzitet primenjenih nauka, str. 81
Raičević, B., Nenadić, J. (2005) Poreska konkurentnost kao forma ekonomske konkurentnosti države. u: Miločerski ekonomski forum - Konkurentnost i evropski put, Miločer, str. 430
Vančurova, A. (1999) Menjanje poreskih sistema zemalja u tranziciji. u: Nemec Juraj, Wright Glen [ur.] Javne finansije - teorija i praksa u centralno-evropskim zemljama u tranziciji, Beograd: Magna Agenda
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka