Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 53, br. 3, str. 799-807
Ekonomski parametri optimalne strukture proizvodnje u uslovima navodnjavanja
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Polazeći od činjenice da navodnjavanje predstavlja meru kojom se povećava ukupni obim proizvodnje hrane, važno je utvrditi osnovne organizaciono-ekonomske parametre za ostvarivanje ovog cilja. Prirodni resurs, voda čini jedan značajan činilac kojim se povećava obim ukupne mase biljne proizvodnje. Uvođenjem intenzivnih povrtarskih kultura u uslovima navodnjavanja i veća zastupljenosti industrijskih useva, stvaraju se osnovi za korišćenje kapaciteta industrijske prerade poljoprivrednih proizvoda, zatim za razvoj intenzivnog stočarstva i stvaranje mogućnosti za zamenu mineralnih đubriva stajskim. Takođe, navodnjavanjem se pruža mogućnost obimnog uzgoja preživara u različitim tipovima i oblicima odgoja, kao velikih potrošača voluminoznog dela biljne proizvodnje (sporednih proizvoda), a pre svega slame strnih žita i kukuruzovine (siliranje, prostirka, proizvodnja komposta i dr.). Pored toga, glave i lišće šećerne repe su vrlo kvalitetna hraniva bilo u neposrednoj ishrani ili silaži. Posebnu vrednost predstavljaju nusproizvodi prehrambene industrije - sačme, pogače, mekinje, klice, surutka i sl. S obzirom da sistem biljne proizvodnje zavisi od proizvodne orijentacije gazdinstva, ali i šireg područja, dobro formulisanim organizaciono-ekonomskim i tehničkim parametrima može se postići: maksimalno korišćenje proizvodnih potencijala; očuvanje ili povećanje plodnosti zemljišta; podmirivanje potreba stočarstva, prerađivačkih kapaciteta i industrije za preradu poljoprivrednih proizvoda; ostvarivanje maksimalnog finansijskog rezultata po jedinici površine; izbor odgovarajućeg sistema za navodnjavanje uz njegovu punu ekonomičnost, rentabilnost proizvodnje i dostizanje ekološkog optimuma, i dr. Prema tome, u ovom radu je dat metodološki postupak za utvrđivanje ekonomskih parametara optimalne strukture proizvodnje u uslovima navodnjavanja.
Reference
Daumler, K.D. (1981) Sonderprobleme der Investition - und Wirtschaftlichkeitsrechnung. Berlin: Verlag Neue Wirtschafts - Briefe Herne
Finci, Ž., Bajčetić, B., Milošević, A. (1986) Organizacija poljoprivrednih gazdinstava - opšti dio. Sarajevo: Svjetlost
Gittinger, P.J. (1972) Economic analysis of agricultural projects. Baltimore, MD, itd: Johns Hopkins University Press
Milić, D., Sredojević, Z. (2004) Organizacija i ekonomika poslovanja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Sredojević, Z., Gajić, B. (2004) Investiciono ulaganje u navodnjavanje kao element optimalnog poslovnog plana preduzeća. u: Poljoprivreda između suša i poplava, Tematski zbornik radova, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet: Departman za uređenje voda, str. 90-96
Sredojević, Z., Vasiljević, Z. (2004) Ekonomska analiza investiranja u meliorisanje zemljišta. u: Kapital u poljoprivredi, Tematski zbornik radova, Subotica, str. 55-62
Sredojević, Z.J. (2002) Ekonomski problemi ekološke poljoprivrede. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Tomić, R.V., Sredojević, Z.J. (2003) Ekonomsko-ekološke determinante stočarske proizvodnje u uslovima navodnjavanja oraničnog zemljišta. u: Stočarstvo i agroekonomija u procesu tranzicije, Tematski zbornik radova, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet: Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, str. 90-96
Wild, J. (1974) Grundlagen der Unternehmungsplanung. Hamburg
Zapf, R. (1965) Zur Anwendung der linearen Optimierung in der landwirtschaftlichen Betriebsplanung. Berichte uber Landwirtschaft, SH 179
Zarić, V., Sredojević, Z. (2001) Investment and economic development of Kosovo and Metohija. u: International Symposium on 'Investments and Economic Recovery', Bukurešt, str. 187-194
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.

Povezani članci

Poljoprivredna tehnika (2006)
Dinamika investiranja u sredstva mehanizacije na gazdinstvu
Sredojević Zorica, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2006)
Model investiranja u poljoprivredno zemljište kao element razvojnog programa
Vasiljević Zorica, i dr.

J Proc Ener Agri (2012)
Ekonomska analiza integralne i organske proizvodnje voća
Milić Dušan, i dr.

prikaži sve [37]