Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 55, br. 4, str. 389-396
Politika multinacionalnih kompanija u proizvodnji genetski modifikovanih biljnih kultura
aMinistarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Beograd
bUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresatpapic2001@yahoo.com, klovre@eccf.su.ac.yu
Ključne reči: TRIPS; patentiranje; Monsanto; ukupni prihodi; GM hrana
Sažetak
Usvajanje Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS) koji obavezuje članice Svetske trgovinske organizacije (STO) na patentiranje biotehnoloških pronalazaka (proizvoda i procesa) i biljnih varijeteta i po prvi put predviđa pravna sredstva za zaštitu intelektualne svojine podstaklo je ulaganja privatnog sektora u poljoprivrednu biotehnologiju. Kao posledica pet transnacionalnih korporacija određuju pravac biotehnoloških istraživanja jer poseduju 71% biotehnoloških patenata. Ukupni prihodi Monsanto-a, najvažnije poljoprivredne biotehnološke kompanije, u desetogodišnjem periodu iznose 48.7 milijardi US$. U radu se zaključuje da su ekonomski motivi i nastojanje za monopolskom pozicijom osnovni generatori difuzije genetski modifikovane (GM) hrane.
Reference
ETC (2001) Crops and robbers. Communique, No 71, July/August 2001: John Mandeley. Crops and Robbers. ActionAid. www.etcgroup.org
FAO (2004) The State of Food and Agriculture 2003-2004. Rome
James, C. (2007) Global status of commercialized biotech/GM crops. ISAAA
Papić, T. (2008) Ekonomske i etičke implikacije difuzije genetski modifikovane hrane. Novi Sad, doktorska disertacija
Paul, H., Steinbrecher, R., Kuyek, D., i dr. (2003) Hungry corporation, transnational biotech companies colonise the food chain. London - New York: Zed Books
Ruttan, W.V. (2001) Technology, growth and development: An induced innovation perspective. New York: Oxford University Press
USDA (2004) ERS/USDA data: Agricultural biotechnology intellectual property. http://www.ers.usda.gov/data/AgBiotechIP
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.12.2008.

Povezani članci

Ekonomika (2011)
Investiranje istraživanja i razvoja u oblasti poljoprivredne biotehnologije
Papić-Brankov Tatjana, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2009)
Ekološka politika u proizvodnji genetski modifikovanih biljnih kultura
Papić-Brankov Tatjana, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2007)
Genetski modifikovani organizmi u svetlu domaćih i svetskih propisa
Nikolić Zorica, i dr.

prikaži sve [5]