Akcije

Ekonomika poljoprivrede
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 56, br. 1, str. 1-11
Civilizacijsko-etički aspekti biosfernog gazdovanja
Srpska akademija obrazovanja, Beograd
Ključne reči: biosfera; civilizacija; ekološki balans; etička odgovornost; održiv razvoj
Sažetak
U radu se polazi od ukazivanja na društvene uzroke narušavanja ekološkog balansa (ravnoteže) u prirodi, uz osvrt na biološke pretpostavke nastanka ljudskog roda i razvoja ljudske civilizacije. U kontekstu takvog prisustva ukazuje se na potrebu očuvanja ekološkog okvira života, čoveka i ljudskog društva. Sa tog stanovišta ukazuje se na potrebu i značaj uvažavanja civilizacijsko-etičkih aspekata biosfernog gazdovanja, tj. čovekovog 'prisvajanja' prirode u cilju podmirenja njegovih potreba na način da se ne ugrožavaju uslovi života i ekološke pretpostavke razvoja ljudske civilizacije.
Reference
*** (2005) Ekološko obrazovanje i budućnost civilzacije. u: Čovek i radna sredina, zbornik radova, Niš: Fakultet zaštite na radu, str. 11-20
*** (1982) Sociološki leksikon. Beograd: Savremena administracija
Bof, L. (2008) Kakva nas budućnost čeka. NIN, 9, str. 62
Čumakov, A.N. (2009) Globalizacija. Moskva: Prospekt
de Žerden, D.R. (2006) Ekološka etika - uvod u ekološku filozofiju. Beograd: Službeni glasnik
di Kastri, F. (1981) Ekologija-geneza jedne nauke o čoveku i prirodi. Glasnik UNESK-a, Beograd, april, str. 6
Erasov, B.S. (2001) Sravnital'noe izučenie civilizacij (hrestomanija). Moskva
Hantington, S.P. (2000) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Ignatov, V.G., Kokin, A.V. (2003) Ëkologija i Ëkonomika prirodopol'zovanija. Rostov
Kurc, P., i dr. (2000) Humanistički manifest 2000 - poziv na novi planetarni humanizam. Beograd: Filip Višnjić
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Major, F. (1997) UNESKO - ideal i akcija. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije
Marković, D.Ž. (2000) Rol' universiteta v formirovanii moral'noj otvetvenosti učenyh. u: Zbor. trudov Vysšaja škola na poroge Š tysjačeletija, Moskva, str. 82-86
Marković, D.Ž. (2001) Socijalna ekologija. Niš: Prosveta
Marković, D.Ž. (2002) Globalizacija i opasnost globalne ekološke krize. Teme, vol. 26, br. 2, str. 219-234
Marković, D.Ž. (2006) Aktuelnost razmatranja Nikole Tesle o ekološkim problemima (Povodom sto pedeset godina rođenja Nikole Tesle). Teme, vol. 30, br. 3, str. 373-385
Marković, D.Ž. (2001) Izabrana dela. Beograd: Savremena administracija, knjiga VI - Sociologija i globalizacija
Marković, D.Ž. (2003) Globalizacija i planetarnyij gumanizm, sociologičeskij aspekt. u: Zbor. Trudov, Rossijskoe obščestvo i sociologija v XXI veke: social'nye vyzovy i alternativyi T. D. Sveruskoj sociologičeskij kongres, Moskva, str. 53-66
Marković, D.Ž. (1998) Problemi humanizacije rada i ekološka bezbednost u poljoprivredi. Ekonomika poljoprivrede, Beograd, 3-4, str. 189-201
Marković, M. (1994) Kritička društvena nauka. Beograd, itd: Prosveta, Izabrana dela, knj. 4
Marković, Ž.D. (2005) Belopalanačka okolina - inspiracija Arnolda Tojnbija za stvaranje teorije o smeni civilizacija. Belopalanački zbornik, 1, str. 59-64
Marković, Ž.D. (1996) Social-ecological neixs ou realions between society and nature. Facta Universitatis, Niš, vol. 1,No 1, r 35-42
Mazur, I.K., Čumakov, A.N., ur. (2003) Globalistika ënciklopedija. Moskva: OAO izdatel'stvo Raduči
Milačić, A. (2005) Planeta Zemlja kao baština čovečanstva. u: Dani Evropske kulture - zemlja naše nasleđe, Beograd, str. 11-25
Pantić, N. (1984) Priroda i čovek. u: Čovek i priroda, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Pantić, N. (1981) Prirodni resursi i razvoj. u: Čovek - društvo - životna sredina, Beograd: SANU
Pantić, N.K. (1996) O jedinstvu prirodnog i duhovnog. Sremski Karlovci: Plavi zmaj
Perović, S. (2003) Između čulnosti i umnosti prava. u: Besede sa Kopaonika, Beograd, str. 129
Perović, S.K. (2003) Prirodno pravo kao mera svetskog poretka. u: Besede sa Kopaonika, Beograd, str. 355-356
Perović, S.K. (2003) Prirodno pravo kao mera svetskog poretka. u: Besede sa Kopaonika, Beograd, str. 354
Stanković, S. (1966) Organizacija i poredak u novim sistemima. Beograd: Dijalektika, 1
Tesla, N. (1995) Članci. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tojnbi, A. (1970) Istraživanje istorije. Beograd, itd: Prosveta, 1-2
Ursul, A.D., Demidov, F.D. (2006) Ustojčivoe socioprirodnoe razvitie. Moskva: RAGS
Ursul, A.D., Romanovič, A.L. (2001) Bezopasnost' i ustojčivoe razvitie (filosofsko-konceptual'nye problemy). Moskva
Ursul, T.A. (2005) Socioprirodnoe razvitie v universal'noj ëvolucii. Moskva
Vajs, A. (1965) Razvitak civilizacije. Beograd: Naučna knjiga, str. 8
Veselinović, D., Janković, M., Đorđević, M. (1989) Zaštita i unapređivanje životne sredine. Beograd: Naučna knjiga
Žučenko, A.A., Ursul, A.D. (1983) Strategija adaitivnogi intensifikacii sel'sko-hazjajstvenog proizvodstva. Kišenjev
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.06.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka