Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 56, br. 2, str. 201-219
Makroekonomski aspekti agro-ekoloških mera u EU
Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresatacapopovic@yahoo.com
Sažetak
Ekonomski rast i društveni progres su nezamislivi bez korišćenja prirodnih resursa. Njihova eksploatacija u prethodnim decenijama je uglavnom bila ubrzana, neplanirana i često praćena devastacijom životne sredine. Moderne teorije privrednog rasta daju veliki značaj ublažavanju ovog problema. Politika održivog razvoja sve više nalazi mesto u ekonomijama razvijenih zemalja. Nemogućnost država da izdvoje veći deo DBP za održivi razvoj je najveća kočnica njegovoj punoj afirmaciji. Sa ovim problemom se susreću i zemlje EU. U EU postoji politička volja za rešavanje problema zaštite životne sredine ali je ona podređena potrebi održavanja makroekonomske ravnoteže i očuvanju spoljne konkurentnosti. Ovaj pristup se još više učvršćuje u vremenima kriza i recesija. Ipak, EU ima dugoročne mere zaštite životne sredine od kojih su agro-ekološke mere izuzetno značajne. One se provode na nivou EU i na nacionalnim nivoima. Da li agro-ekološke mere mogu dati makroekonomske impulse i na kom nivou? Direktne isplate poljoprivrednicima utiču na rast tražnje, posebno zbog toga što se mere obično primenjuju na teritorijama sa nižim dohotkom i višom stopom nezaposlenosti. Subvencije poboljšavaju ekonomsko-socijalno stanje manje razvijenih teritorija EU. Zato agro-ekološke mere u ekonomskom smislu imaju kejnzijanski karakter. Druga korist je rast cena zemlje, jer teritorije pod agro-ekološkim merama vremenom postaju skuplje, što je značajno za buduće investitore. Rad potvrđuje limitirano makroekonomsko delovanje agro-ekoloških mera kao značajne pozitivne eksternalije EU.
Reference
*** (2003) Pregled implementacije ruralne razvojne politike 2000-2006. Evropska Komisija Luxembourg Office for Official Publications of the European Communities
Baldwin, R., Wyplosz, C. (2006) The economics of European integration. London i dr: McGraw-Hill
Burda, M., Viploš, Č. (2004) Makroekonomija - evropski udžbenik. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
DG Agriculture (2001) Common indicators for monitoring of implementation of Rural Development Programmes 2002
Favre, Ž. (2004) Osnovi Evropske unije i komunitarnog prava. Beograd: Institut G17 plus
Galbrejt, D.K. (2001) Dobro društvo - humani redosled. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Jovanović, M.N. (2006) Evropska ekonomska integracija. Beograd: Ekonomski fakultet
Kovač, O. (2002) Spoljnoekonomska ravnoteža i privredni rast - problemi i iskustva Jugoslavije. Beograd: Ekonomski fakultet
Popović, G. (2007) Uloga proizvodnih koeficijenata u merenju efikasnosti uloženih sredstava ruralnog kompleksa. Acta Economica, Banja Luka, br. 6
Popović, G. (2008) Makroekonomski aspekti CSD indikatora. Acta Economica, Banja Luka, br. 8
Popović, G. (2009) Makroekonomski aspekti regionalne politike EU. Acta Economica, Banja Luka, br. 10
Popović, G. (2004) Evropska iskustva u primeni koncepta ruralnog razvoja. Ekonomika poljoprivrede, vol. 51, br. 1-2, str. 45-59
Popović, G. (2006) Merenje makroekonomske efikasnosti ulaganja u ruralni sektor metodom kapitalnih investicija. Ekonomika poljoprivrede, vol. 53, br. 4, str. 947-961
Prokopijević, M. (2005) Evropska unija - uvod. Beograd: Službeni glasnik RS
Rifkin, Dž. (2007) Frankfurter Allgemeine Zeitung. NIN, Beograd, 1. 2., prevod
Vinski, I. (1967) Uvod u analizu nacionalnog dohotka i bogatstva. Zagreb: Naprijed
Vukadinović, R.D. (2006) Pravo Evropske unije. Beograd: Centar za pravo Evropske unije
Zakić, Z., Stojanović, Ž. (2008) Ekonomika agrara. Beograd: CID, Ekonomski fakultet
Zakić-Vujatović, Z.M., Stojanović, Ž. (2002) Koncept integralnog ruralnog razvoja Evropske Unije i mogućnosti korišćenja njihovog iskustva u Srbiji. u: Zakić Z., G. Rikalović, Ž. Stojanović [ur.] Institucionalne reforme i tranzicija agroprivrede u Republici Srbiji I, zbornik radova, Beograd: Ekonomski fakultet, str. 207-225
Zarka, Ž. (2002) Osnovi institucija Evropske unije. Beograd: G17 Institut
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka