Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 56, br. 4, str. 519-534
Elementi konkurencije i strukturne tipologije agrarnog tržišta u Srbiji
aMegatrend Univerzitet, Beograd
bInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

e-adresamilanrmilanovic@yahoo.com
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149007: Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji uključenja Republike Srbije u Evropsku uniju

Sažetak
Jedan od najvećih problema u poljoprivredi Srbije jeste institucionalno nerazvijeno i alokacijski neefikasno tržište poljoprivrednih proizvoda. Iako je na većini tržišta poljoprivrednih proizvoda oligopson neizbežan a nekada i koristan, glavni problem jeste što država, zbog nerazvijenosti institucija, nema mogućnost da efikasno eliminiše i sankcioniše 'greške tržišta', odnosno ponašanje onih učesnika koji zloupotrebljavaju tržišnu poziciju, kao i onih subjekata koji ugrožavaju zdravu konkurenciju nepoštovanjem ugovora, obavljanjem prometa u 'sivoj ekonomiji' i sl. Ovde se analiziraju aktuelni odnosi i oblici tržišne konkurencije, s ciljem da se identifikuju osnovna ograničenja razvoju proizvodnje i tržišta poljoprivrednih proizvoda u Srbiji. Uopšte, prevođenje sive ekonomije u legalne tokove, povećanje efikasnosti politike zaštite konkurencije i unapređenje zakonodavne, sudske i izvršne vlasti, neki su od glavnih pravaca kojima bi država trebalo da ide ka ciljnom institucionalnom unapređenju agrarnog tržišta.
Reference
*** (2005) Zakon o zaštiti konkurencije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 79
Bogdanov, N.Lj. (2007) Small rural households in Serbia and rural non-farm economy. Beograd: DAES-Serbian Association of Agricultural Economist
Cvijanović, D., Mihailović, B., Simonović, Z. (2009) Uloga i značaj marketinga u razvoju agrarnog sektora Srbije. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Drašković, B., Domazet, I. (2008) Koncentracija tržišne moći kao izraz nesavršenosti tržišta. u: Tržišne strukture i zaštita konkurencije, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 45-83
EBRD (2008) Transition report. http://www.ebrd.com
Kapor, P. (2009) Strane direktne investicije u poljoprivredi. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 2, str. 231-243
Mankiew, G.N. (2004) Principles of economics. Fort Worth, TX: Harcourt College Publishers
Milanović, M.R. (2007) Osnovi ekonomije. Beograd: Megatrend univerzitet
Milanović, M. (1996) Politika cena poljoprivrednih proizvoda. Beograd: Društvo agrarnih ekonomista Jugoslavije
Milanović, M.R. (2006) Istraživanje agrarno-razvojne pozicije Srbije u Evropi. Megatrend revija, vol. 3, br. 2, str. 25-42
Paraušić, V., Cvijanović, D., Subić, J. (2007) Afirmacija udruživanja i marketinga u funkciji kreiranja konkurentnosti agrarnog sektora Srbije monografija. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2000) Ekonomija. Zagreb: Mate
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 09.02.2010.