Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 57, br. 2, str. 313-326
Merenje performansi u proizvodnom preduzeću kao izvor konkurentske prednosti
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresadraiva@neobee.net
Ključne reči: merenje performansi; upravljanje; TQM
Sažetak
U savremenim uslovima poslovanja efikasno i efektivno upravljanje proizvodnim preduzećem podrazumeva determinisanje adekvatnog sistema merenja finansijskih i nefinansijskih performansi kao i prihvatanje TQM koncepta. Na bazi TQM koncepta odnosno merenja performansi na području upravljanja totalnim kvalitetom, se obezbeđuje konkurentska prednost mnogih proizvodnih preduzeća koja slede strategiju redukcije troškova, uključujući i vodeću prehrambenu kompaniju 'Karneks' a.d. iz Vrbasa.
Reference
Grupa autora (2010) Karneks vesti - interni časopis namenjen informisanju zaposlenih, Vrbas, br. 25, str. 1-11, Industrija mesa Vrbas, http://www.carnex.rs/files/documents/Bilteni/Carnex_Vesti_Mart2010.pdf, (28. 05. 2010)
Grupa autora (2009) Karneks vesti - interni časopis namenjen informisanju zaposlenih, Vrbas, br. 24, str. 1-4, Industrija mesa Vrbas, www.carnex.rs/files/documents/Bilteni/Carnex_Vesti_NovDec2009.pdf, (28. 05. 2010)
Jovetić, S.M., Stanišić, N. (2007) Metodologija praćenja i unapređenja performansi procesa proizvodnje. Industrija, vol. 35, br. 2, str. 91-103
Kostić, R. (2009) Model menadžmenta totalnim performansama sa aspekta finansijske i ekonomske koristi. International Journal 'Total Quality Management & Excellence', Vol. 37, No. 1-2, str. 517-522
Krstić, B. (2006) Merenje nekih dimenzija nefinansijskih performansi preduzeća. Ekonomske teme, vol. 44, br. 1-2, str. 277-283
Krstić, B., Milovanović, G. (2007) Dizajniranje sistema merenja performansi za upravljanje lancem snabdevanja. Ekonomske teme, vol. 45, br. 2, str. 79-87
Novićević, B., Antić, L., Stevanović, T. (2006) Upravljanje performansama preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Savezni zavod za standardizaciju (1994-2002) JUS ISO 9000 (2002) i 9004-4 (1994)
Stojiljković, N. (1997) Infotrend, br. 60, 61/7, 8, str. 34-37, http://kvaliteta.inet.hr/t_it60.htm, (23. 02. 2010)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.08.2010.