Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 58, br. 2, str. 281-297
Teorijske osnove i praktična iskustva prevaljivanja poreza sa osvrtom na poljoprivredu
aPolicijska akademija, Beograd
bMegatrend Univerzitet, Beograd

e-adresagoran.milosevic@kpa.edu.rs
Ključne reči: porez; poreski obveznik; plaćanje poreza; prevaljivanje poreza; poljoprivreda; individualna poljoprivreda
Sažetak
Država, polazeći od opštih interesa, utvrđuje finansijsku raspodelu tereta, ali porezom opterećeni pojedinci, polazeći od svojih posebnih interesa, ne prihvataju ovu raspodelu. Poreski obveznik porez mora da plati, ali on reaguje na način da teret plaćanja poreza prevaljuje na druga lica. Prevaljivanje poreza treba shvatiti kao ekonomski proces izazvan poreskim zahvatom pomoću kojeg se direktno novčano opterećenje prebacuje, putem usklađivanja cena, sa poreskog obveznika na jedno ili više drugih lica. Prevaljivanje poreza postoji uvek kada je lice - poreski obveznik, različito od lica koje stvarno snosi poreski teret. Prevaljivanje poreza je prisutno i kod poljoprivrede. Ova delatnost, zbog svoje specifičnosti, posebnosti prirodnih uslova i prirode delatnosti, ima poseban poreski tretman, ali i svoju osobenost u sferi prevaljivanja poreza.
Reference
*** (2004-2007) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Službeni glasnik RS, br. 84/04, 86/04, 61/05 i 61/07
Filipović, H. (1959) Nauka o finansijama. Sarajevo: Veselin Masleša
Jelčić, B. (1983) Nauka o financijama i financijsko pravo. Zagreb: Informator
Kulić, M. (1999) Poreska utaja i krijumčarenje. Beograd
Lovčević, J. (1975) Institucije javnih finansija. Beograd
Marinković, R. (1998) Formiranje cena u tržišnoj ekonomiji. Kragujevac: Ekonomski fakultet, Institut za ekonomska istraživanja
Milanović, M.R. (2007) Osnovi ekonomije. Beograd: Megatrend univerzitet
Milošević, G. (2005) Porez i izbegavanje poreza. Beograd: Službeni list
Milošević, G. (2010) Javne i monetarne finansije. Beograd
Perić, A.V. (1971) Finansijska teorija i politika. Beograd
Petrović, M. (1982) Finansije i finansijsko pravo. Osijek
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Beograd
Raičević, B.B. (2005) Porez na dodatu vrednost u Srbiji - sa aspekta poljoprivrede. Ekonomika poljoprivrede, vol. 52, br. 2, str. 213-223
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.10.2011.

Povezani članci

Bezbednost, Beograd (2009)
Poreska evazija u Republici Srbiji
Milošević Goran, i dr.

Nauka bezbednost policija (2006)
Evazija poreza
Milošević Goran B.

Megatrend revija (2005)
Ekonomsko-socijalni aspekt evazije poreza
Kulić Mirko

prikaži sve [63]