Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 59, br. 1, str. 37-49
Preferencije konzumenata vina na tržištu Srbije
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

e-adresavlahovic@polj.uns.ac.rs, cipomarket@yahoo.com, marko_j@iep.bg.ac.rs
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Ključne reči: vino; Srbija; nacionalno tržište; preferencije potrošača
Sažetak
Vino se kao planetarno prepoznatljiv napitak duboko utisnulo u tradiciju mnogih naroda, a način njegovog konzumiranja često oslikava kulturu, običaje i životne stilove lokalnih zajednica. Pored zdravstvenih benefita, vino često nosi i znak prestiža, pogotovo kod platežno sposobnih konzumenata, a na njegovu potrošnju najviše uticaja imaju tradicija, konfesija i navike, te visina životnog standard potrošača. Opšta prepoznatljivost vina inicirala je sprovođenje anketnog istraživanja tokom 2011 godine sa osnovnim ciljem da se sagledaju činioci koji determinišu tražnju i potrošnju vina u Republici Srbiji. Drugim rečima, pokušalo se doći do saznanja o preferencijama, motivima i stavovima potrošača tokom kupovine vina na nacionalnom tržištu. Dobijeni rezultati mogu predstavljati korisnu bazu podataka vinarijama i uvoznicima vina, na osnovu koje mogu proceniti trenutne tržišne potencijale i mesto svojih proizvoda na nacionalnom tržištu.
Za ovaj članak postoji povezani rad (ispravka, opoziv ili komentar) koji je dostupan ovde.
Reference
*** (2009) Zakon o vinu. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 41
*** (2011) MAP: Macroeconomic analysis and prognosis. Belgrade, Serbia: Institute of Economic Sciences, vol. 2, no. 1/2011
Centar za informatiku i elektronsko poslovanje Privredne komore Republike Srbije (2011) Interna dokumentacija- podaci o proizvodnji vina u Srbiji. Beograd, januar 2011
Dedanski, S., Puzic, G. (2010) Menadžment razvoja vinskog turizma u Srbiji kao osnova razvoja lokalnih zajednica. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 3, str. 463-473
Food and agriculture organisation of the UN (2011) FAO Statistical Yearbook 2010. http://www.fao.org/economic/ess/ess-publications/ess-yearbook/ess-yearbook2010/en/, sajtu pristupano avgusta 2011
Gulan, B. (2010) U Srbiji sve manje površina pod vinogradima. Argo biznis magazin, http://www.agropress.org.rs/tekstovi/12196.html, sajtu pristupano jula 2011
I.E.P. (2011) Interna dokumentacija- anketni upitnici. Beograd, avgust 2011
Johnson, H. (1989) Vintage. New York: Simon and Schuster
Kostić, M. Behavioral economics / Ekonomija ponašanja. 9, http://www.poslovnaznanja.com/objavljeni-autorski-tekstovi/profit/38-kako-kreirati-nezaboravno-iskustvo-vasim-kupcima.htm, sajtu pristupano jula 2011
Mcgovern, P.E. (2003) Ancient Wine. Princeton: Princeton University Press
Ministarstvo finansija Republike Srbije, Uprava carina (2011) Spoljnotrgovinski bilans vina za 2010. Beograd, Interna dokumentacija
Pantić, D. (2008) Psihologija reklame - kako da ti kažem da me kupiš. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 13-14, str. 361-368
Phillips, R. (2000) A Short History of Wine. New York: Harper Collins
Radman, M., Kovačić, D., Gašparec-Skočić, Lj. (2004) Percepcija i potrošnja vina među mladima u Hrvatskoj. u: Proceedings, XXVIII, World Congress of Vine and Wine, 84th General Assembly of the OIV, Vienna
Sladić, N. Stvarnost vinskih legendi. http//www.bahus.rs/old/story_full.php?id=323&lang=srp&prefix=t, sajtu pristupano avgusta 2011
Vlahovic, B., Tomic, D., Puškaric, A. (2011) Promene na tržištu vina u zemljama CEFTA grupacije. Ekonomika poljoprivrede, 58(4): 609-620
Vlahović, B., Puškarić, A., Jeločnik, M. (2011) Consumer attitudes on organic food consumption in Serbia. Petroleum-Gas University of Ploiesti Bulletin, Vol. LXIII, No. 1/2011, p. 45-52, http://www.upg-bulletin-se.ro/archive/2011-1/6.%20Vlahovic_Puskaric_Jelocnik.pdf
Vlahović, B., Puškarić, A., Radojević, V. (2007) Istraživanje tržišta prehrambenih proizvoda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Vlahović, B. (2010) Tržište agroindustrijskih proizvoda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Ekonomika (2012)
Gastronomski turizam kao faktor regionalnog razvoja
Kalenjuk Bojana, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2007)
Istraživanje tržišta mladog smrznutog krompira
Vlahović Branislav, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2011)
Tendencije svetske proizvodnje i prometa mleka, mlečnih prerađevina, jaja i vune
Đorović Milutin T., i dr.

prikaži sve [16]