Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 59, br. 3, str. 523-534
Efekti aeracije na kvalitet podzemnih voda za navodnjavanje
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bIPIN Ltd, Institut za primenjenu geologiju i hidroinženjering, Bijeljina, BiH
cUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, Republika Srpska, BiH

e-adresazorajic@agrif.bg.ac.rs, vasonovakovic@ipininstitut.com, miladin.gligoric@gmail.com, ukilaki@eunet.rs, rankogrujic@ipininstitut.com, d.zivkovic@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Razvoj stakala sa kontrolisanim otpuštanjem jona za primenu u poljoprivredi i medicini (MPNTR - 34001)
Biodiverzitet kao potencijal u ekoremedijacionim tehnologijama oštećenih ekosistema (MPNTR - 31080)

Ključne reči: navodnjavanje; nezasićena zona; gvožđe; mangan; aeracija; podzemne vode
Sažetak
Nestabilnost poljoprivredne proizvodnje uslovljena je oslanjanjem na prirodne faktore, a voda je jedan od osnovnih koji obezbeđuje veću proizvodnju. Ulaganja u sisteme za navodnjavanje su neophodna, ali uz konstantna tehnološka poboljšanja i ekonomsku ocenu investicije. U praksi je dokazano da je prisustvo i odsustvu vadosa zona u gornjem delu izdani, sa intergranularim tipom poroznosti, preduslov za pojavu povećane koncentracije jona gvožđa i mangana u podzemnim vodama. Prirodna aeracija oblasti u vadosa zoni u gornjem delu izdani omogućava dodatno obogaćivanje podzemnih voda sa kiseonikom, koje se izvodi na račun biohemijskih procesa u njima. Odsustvo ove zone u akviferu direktno utiče na veći sadržaj gvožđa i mangana u podzemnim vodama, često iznad dozvoljene koncentracije u vodi za piće što će imati negativno dejstvo prilikom navodnjavanja površina. Kako bi se u budućnosti eliminisao ovaj problem u radu su date preporuke, promene uobičajene procedure hidrogeoloških istraživanja, da se sagleda efekat aeracije vode u akviferu, tokom pripreme bunara iz kojih će se navodnjavati zemljište.
Reference
Babovic, J., Milic, S., Radojevic, V. (2009) Economic irrigation effect in plant production. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 1, str. 41-53
Buamah, R. (2009) Adsorptive Removal of Manganese, Arsenic and Iron from Groundwater. Delft: Wageningen University, Dissertation
Gleick, P.H. (1996) Water resources. u: Schneider S.H. [ur.] Encyclopedia of climate and weather, London: Oxford University Press
Gogic, P. (1996) Ekonomska efektivnost skraćivanja perioda realizacije investicija. Ekonomika poljoprivrede, 43(2): 149-156
Gogić, P. (2011) Ekonomska efektivnost investiranja u hidromelioracije. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Grujić, R., Novaković, V., Gligorić, M. (2008) Izbor vrste materijala za izradu bunara u zavisnosti od hidrohemijskih karakteristika podzemne vode i namjene bunara. Zaštita materijala, =49(4): 60-64
Harter, T., Hopmans, J.W. (2004) Role of vadose zone flow processes in regional scale hydrology: Review, opportunities and challenges. u: Feddes R.A., De Rooij G.H., Van Dam J.C. [ur.] Unsaturated zone modeling: Progress, Challenges, Applications, Dordrect: Kluwer Academic Publs, pp. 179-210; http://hopmans.lawr.ucdavis.edu/papers-ppt-zip/harter&hopmans.pdf
Harter, T. (2003) Water well design and construction. University of California, http://groundwater.ucdavis.edu/files/156563.pdf, Groundwater cooperative extension program
Hopmans, J.W., van Genuchten, M. (2005) Vadose Zone: Hydrological Processes. u: Hillel D. [ur.] Encyclopedia of Soils in the Environment, Elsevier Ltd, pp. 209-216, http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/53102000/pdf_pubs/P2022.pdf
Jay, J.A., Keon, B.N., Hemond, H.F., Durant, J.L. (2004) Arsenic-sulfides confound anion exchange resin speciation of aqueous arsenic. Water research, 38(5): 1155-8
Kljajic, N., Vukovic, P., Roljevic, S. (2011) Hidrološki, pedološki i mikroklimatski potencijali teritorije Pančeva u funkciji poljoprivrede. Ekonomika poljoprivrede, 58(3): 503-524
Novakovic, V., Gligoric, M. (1997) Influence of alumina production in the Birac factory. u: Zvornik, on the quality of groundwater, International conference of aluminum industry of Jugoslavija, Banja Koviljaca, Proceedings, str. 123-127
Novakovic, V., Gligoric, M., Lacnjevac, C., Grujic, R. (2011) Potreba za vodom i hidrološki ciklus. Zaštita materijala, Beograd, =52, 3 : 234-245
Novaković, V., Gligorić, M., Grujić, R. (2009) Uticaj režima izdani na sadržaj gvožđa, mangana, nitrita i amonijaka u podzemnim vodama. u: Vodovod 2009, SITS, Zlatibor, Knjiga radova, str. 151-159
Petkovic, S. (2008) Svetska kriza vode. Voda i sanitarna tehnika, 38(5): 3-18
Potkonjak, S., Mačkić, K., Zoranović, T. (2011) Procena uticaja izgradnje regionalnog hidrosistema na ruralni razvoj. Ekonomika poljoprivrede, 58 (2 SB): 389-397
Rafferty, K. (2001) Specification of Water Wells. ASHRAE Transactions, Vol. 107, Pt. 2, pp 487-493, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., http://geoheat.oit.edu/pdf/tp112.pdf
van Hege, K., Verhaege, M., Verstraete, W. (2004) Electro-oxidative abatement of low-salinity reverse osmosis membrane concentrates. Water research, 38(6): 1550-8
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.