Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 60, br. 1, str. 25-38
Uticaj suše na prinosni položaj grupe preduzeća iz poljoprivrednog sektora
Institut ekonomskih nauka, Beograd

e-adresasonja.djuricin@ien.bg.ac.rs, dusko.bodroza@ien.bg.ac.rs
Ključne reči: suša; agrometeorološki uslovi; navodnjavanje; poljoprivredni sektor; prinosni položaj
Sažetak
Polazeći od činjenice da količina i raspodela padavina, odnosno intenzitet suše, s obzirom na stanje i obim upotrebe sistema za navodnjavanje, imaju za posledicu relativno nizak i nestabilan prinos useva, polazna hipoteza istraživanja je da su agrometeorološka kretanja u periodu 2007-2010. godine uticala na prinosni položaj analiziranog sektora poljoprivrede Srbije. Cilj rada je da se u vladajućim tržišnim uslovima utvrdi stepen uticaja agrometeoroloških kretanja na prinosni položaj grupe privrednih subjekata. Predmet istraživanja je analiza poslovanja poljoprivrednog sektora Srbije pod šifrom delatnosti 011 - gajenje useva, zasada baštovanstvo. Osnovni izvor podataka su zbirni finansijski izveštaji grupe privrednih subjekata poljoprivrednog sektora pod šifrom delatnosti 011 i agrometeorološki podaci za period 2007-2010. godine. Primenom metoda kvalitativne i kvantitativne analize finansijskih izveštaja i sintezom dobijenih rezultata istraživanja došlo se do zaključka da su u analiziranom periodu agrometeorološka kretanja, pri vladajućim tržišnim uslovima, značajno uticala na pogoršanje prinosnog položaja posmatranog poljoprivrednog sektora Srbije. PR Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 31005: Modern biotechnological approach to solving problem of drought in agriculture of Serbia.
Reference
*** Godišnja agrometeorološka analiza. Republic Hydrometeorological Service of Serbia, http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/agro.php
*** (2005) Strategija razvoja poljoprivrede Srbije. Official Gazette, no. 78
*** Strategija upravljanja vodama i ublažavanje suša u poljoprivredi zemalja zapadnog Balkana (2004-2007). Belgrade: Institute for water management Jaroslav Černi, http://www.jcerni.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=280&lang=sr
Bubić, J., Hajnrih, J. (2012) The analyses business performances of agricultural enterprises in Vojvodina during the current crisis. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 2, str. 183-194
Đuričin, S. (2009) Mogućnosti izlaska preduzeća iz zone gubitka. Računovodstvo, vol. 53, br. 11-12, str. 30-39
Đuričin, S. (2012) Analiza poslovanja i mogućnosti izlaska preduzeća iz zone gubitka. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Rajić, Z., Novaković, V., Gligorić, M., Lačnjevac, Č., Grujić, R., Živković, D. (2012) Effects of aeration on groundwater quality for irrigation. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 3, str. 523-534
Rodić, J., Vukelić, G., Andrić, M. (2007) Teorija politika i analiza bilansa. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Sredojević, Z., Gajić, B., Živković, D. (2006) Ekonomski parametri optimalne strukture proizvodnje u uslovima navodnjavanja. Ekonomika poljoprivrede, vol. 53, br. 3, str. 799-807
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.11.2013.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2012)
Specifičnosti finansijskog izveštavanja u postupku likvidacije
Hajnrih Jasmina

Ekonomika poljoprivrede (2013)
Osiguranje u poljoprivredi
Počuča Milan, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2013)
Jednostavni metod procene i ekonomski pokazatelji fotonaponskih sistema za navodnjavanje kap po kap
Gajić Boško, i dr.

prikaži sve [11]