Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 60, br. 1, str. 39-48
Tendencije proizvodnje maline u Republici Srbiji
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija

e-adresanatasa_k@iep.bg.ac.rs, predrag_v@iep.bg.ac.rs, slavica_a@iep.bg.ac.rs
Sažetak
Malina je po svojim biološkim osobinama, ekonomskom značaju, agro-ekološkim, tehnološko-organizacionim i drugim zahtevima, tržišnoj vrednosti proizvoda, kao i vrlo visokoj međuzavisnosti i uslovljenosti između pojedinih faza reprodukcionog ciklusa, specifična voćna vrsta. Spada među najznačajnije vrste jagodastog voća u svetu, i jedna je od najrentabilnijih kultura u celokupnoj biljnoj proizvodnji. Po obimu proizvodnje, Srbija se svrstava u vodeće proizvođače maline, a njen ekonomski značaj je u izrazito visokom stepenu robnosti i konkurentnosti na tržištu Evropske Unije. Shodno tome, u radu je prikazana proizvodnja maline u Republici Srbiji za period 2000­2010. godine, njene prosečne, minimalne i maksimalne vrednosti u proizvodnji, stope promene i koeficijenti varijacije.
Reference
Cecić, N., Subić, J., Vuković, P. (2007) Proizvodnja maline u funkciji ruralnog razvoja. u: Međunarodni naučni skup: Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u Republici Srpskoj, 13-14 decembar, Jahorina, Tematski zbornik, Beograd: IEP, str. 379-386
Cecić, N., Vuković, P., Arsić, S. (2008) Basic characteristics of the alluvial soil of the experimental field ‘Kosovo‘ in the productive planted raspberry. u: International Scientific Meeting: State, Possibilities and Perspectives of Rural Development on Area of Huge Open-pit Minings, Vrujci Spa, Tematic Proceedings, Belgrade: IEP, str. 357-367
Cecić, N., Jeločnik, M., Arsić, s (2006) Stimulating measures for improvement of rural areas of Serbia. u: Conferinta - Dezvoltarea complexà a spatiului rural, Vol. I, Diversificarea activitatilor economice din mediul rural şi creşterea competitivitàtii agriculturii, Bucureşti, Bucureşti: ASE, str. 312-321
Cecić, N., Vuković, P., Jeločnik, M. (2006) Analiza klimatskih i zemljišnih uslova u funkciji gajenja maline na području opštine Mali Zvornik. Ekonomika poljoprivrede, vol. LIII, str. 29-38
Dimitrijević, B.D. (2009) Organizacioni model kooperative proizvođača maline. Beograd-Zemun, magistarska teza
Kljajić, N. (2012) Ekonomska efikasnost investicija u različitim uslovima proizvodnje maline. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Milić, D., Galić, D., Vukoje, V. (2011) Mogućnosti unapređenja voćarske proizvodnje u Srbiji. Journal of Processing and Energy in Agriculture, 2011
Milivojević, J., Gajić, B., Bošnjaković, G., Cecić, N., Matović, G. (2005) Optimizacija režima navodnjavanja zemljišta pod zasadima maline u različitim geomorfo-pedo-mikroklimatskim uslovima ariljsko-požeškog malinogorja. Završni izveštaj projekta tehnološkog razvoja u oblasti biotehnologije. str. 1-32
Mišić, P.D., Tešović, Ž.V., Stanisavljević, M., Milutinović, M.D., Nikolić, M., Milenković, S. (2004) Malina u Srbiji i Crnoj Gori - prošlost,sadašnjost i budućnost. Jugoslovensko voćarstvo, vol. 38, br. 145-146, str. 5-22
Nikolić, M., Ivanović, M., Milenković, S., Milivojević, J., Milutinović, M. (2008) The state and prospects of raspberry production in Serbia. u: ISHS Acta Horticulturae 777: IX International Rubus and Ribes Symposium, Pucon, Chile, br. of article 83, vol. 1
Vlahović, B., Tomić, D.V. (2003) Izvoz maline iz Srbije i Crne Gore - izgledi za budućnost. Ekonomika poljoprivrede, vol. 50, br. 3, str. 255-266
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.11.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka