Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 60, br. 1, str. 65-76
Izazovi ruralnog prostora Srbije perspektivnoj turističkoj aktivnosti
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresasvetakg@kg.a.rs, scutvic@yahoo.com
Ključne reči: ruralni; prostor; izazov; turizam; razvoj
Sažetak
Izazovi ruralnog prostora Srbije su kompleksna kategorija, pa je zato i rad postavio sebi cilj da pokaže koliko ti izazovi mogu da pomognu zainteresovanim njegovim stanovnicima, ali i drugima, da razvijaju i razviju turizam u granicama tog prostora. Da bi sve to dokazali u radu, moramo da koristimo i kvalitativne i kvantitativne metodologije društvenih nauka sa akcentom na indukciju, konverziju, multiplikator, ankete u okviru statističkih modela i sl. S' tako postavljenom metodologijom, rad, očito, ima izražene hipoteze:. Ako ruralni prostor svake zemlje nosi višenamensku ekonomsku zavisnost, onda ruralni prostor Srbije mora da prihvati turizam kao svoj pozitivan ekonomski izazov; i Turizam u ruralnom prostoru, ako ima zagarantovan kapacitet podnošljivosti, onda taj ruralni prostor mora da bude povratna sprega njegovog uspešnog ekonomskog razvoja. Rad, potencirajući izazove ruralnog prostora u turističkoj aktivnosti, mora da da Kompatibilne rezultate sa dokaznim materijalom terenskog istraživanja i da označi pravce razvoja turizma u ruralnom prostoru Srbije.
Reference
*** (2000) Falusi turizmus tajekoztato. Budapest: Falusi Turizmus Orszagos Szovetsege
*** (2012) Nacionalna agencija za regionalni razvoj (2012): Uredba o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica. Službeni glasnik RS, br. 109/2009 i 46/2010, član 10., Aneks 2
Deđanski, S., Puzić, G. (2010) Development management of wine tourism in Serbia as a basis for development of local communities. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 3, str. 463-473
Đukić-Dojčinović, V. (2005) Kulturni turizam - menadžment i razvojne strategije. Beograd: Clio
Hrabovski-Tomić, E. (2008) Selektivni oblici turizma. Sremska Kamenica: Fakultet za uslužni biznis
Krmpotić, T., Vukosav, M., Bošković, J., Simić, J., Ivančević, S. (2006) Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane kao resurs potencijalnog dohotka. Ekonomika poljoprivrede, vol. 53, br. 2, str. 337-346
Milenković, S., Utvić, S. (2012) Survey of Students of Economic Faculty in Kragujevac on rural tourism in Serbia: Data processing. Kragujevac, May-June
Reichel, A., Lowengart, O., Milman, A. (2000) Rural tourism in Israel: service quality and orientation. Tourism Management, 21(5): 451-459
World Tourism Organization (2004) Rural tourism in Europe: Experiences, development and perspectives. accessed Jun 2012 (http://www. wtoelibrary.org/content/?k=ti%3aRural+Tourism+in+Europe+%e2%80%93+Experience%2c+Development+and+Perspectives&Language=English&sortorder=asc)
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.11.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka