Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 60, br. 3, str. 479-491
Ekonomska i pravna analiza zabrane strancima da stiču pravo svojine na poljoprivrednom zemljištu u Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresalbaturan@pf.uns.ac.rs
Sažetak
U Srbiji je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisano da vlasnik poljoprivrednog zemljišta ne može biti strano fizičko ili pravno lice. Ova norma izazvala je dosta polemike u javnosti. U prvom delu analizira se mesto zabrane sticanja prava svojine na poljoprivrednom zemljištu u pravnom poretku Srbije. Iako Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa načelno dozvoljava strancima da stiču pravo svojine na nepokretnostima, Zakon o poljoprivrednom zemljištu kao lex specialis derogira ovo rešenje. U drugom delu rada data je analiza troškova i koristi od postojanja ove zabrane, a zatim i efekti do kojih bi došlo ako bi zabrana bila ukinuta. Potom su podrobnije analizirani i argumenti koji govore u prilog, odnosno protiv postojanja zabrane, pre svega sa aspekta teorije javnog izbora. Na kraju se baca svetlo na relativnost zabrane, u smislu njenog lakog faktičkog zaobilaženja kroz odredbe Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju. U zaključku se ističe da bi eventualno ukidanje zabrane podstaklo efikasnost srpske ekonomije i uvećanje neto blagostanja.
Reference
*** (2006-2009) Law on agricultural land. Official Gazette of RS, br. 62/2006, 65/2008, 41/2009
*** (1980-2005) Law on basis of ownership and proprietary. Official Gazette of SFRY, br. 6/1980 and 36/1990, the Official Gazette of FRY, br. 29/1996 and the Official Gazette of RS, br. 115/2005
*** (2009/2011) Law on foreign trade. Official Gazette of RS, br. 36/2009, 36/2011 and 88/2011
*** (2005) Real property law and procedure in the European Union: General report. Florence: European University Institute
*** (2004) Resolution on accession to the European Union. Official Gazette of the RS, br. 112
*** (2005) Strategy of agricultural development. Official Gazette of the RS, br. 78
*** (2008) The Law on confirmation of the stabilization and Association Agreement between the European Union and its member states on one side, and the Republic of Serbia, on the other side (SAA). Official Gazette of RS - International Agreements, br. 83
*** (2006) The Constitution of the Republic of Serbia. Official Gazette RS, No 98
Baturan, L. (2010) Finansiranje zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije i njen uticaj na srpsku poljoprivredu nakon priključenja Uniji. Novi Sad: Pravni fakultet, master paper
Baturan, L. (2010) European Union funds for financing common agricultural policy. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 573-583
Bjelić, B. (2004) Principi ekonomije - klasična i neoklasična teorija vrednosti i cena. Novi Sad: IGT
Bonsal, D.B., Borges, M.A. (1943) Limitations abroad on enterprise and property acquisition. Law and Contemporary Problems, vol. 11, br. 4, International Trade Barriers, str. 725-726
Coase, R.H. (1960) The problem of social cost. Journal of Law and Economics, vol. 3, str. 1-44
Csák, C., Nagy, Z. (2011) Regulation of obligation of use regarding the agricultural land in Hungary. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 2, str. 541-550
Dadak, C. (2004) The Case for Foreign Ownership of Farmland in Poland. Cato Journal, Cato Institute, 24(3): 277-294
Josipović, T. (2003) Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji. Zagreb: Narodne Novine
Jovanović, A. (2008) Teorijske osnove ekonomske analize prava. Beograd: Pravni fakultet
Keča, R. (1993) Zemljišno pravo i pravni režim poljoprivrednog zemljišta. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Majdin, Z. (2010) Portret savremenika - Darko Šarić: Visoki službenik međunarodne narko-korporacije, Beograd. Vreme, (1005)
Marković, D., Pogarčić, D., Nedeljković, G. (2013) Popis poljoprivrede 2012. godine u Republici Srbiji - prvi rezultati. Beograd: Republički zavod za statistiku
Marković, R. (2008) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Pravni fakultet
Popov, Đ. (2008) Encouragement and control of foreign investment. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 3, str. 37-54
Popov, Đ. (2008) The importance foreign direct investments for the economic stability of Serbian economy. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 29-44
Prokopijević, M. (2009) Evropska unija - uvod. Beograd: Službeni glasnik, dopunjeno izdanje
Rikalović, G.M. (2003) Privatizacija i zemljišne reforme u poljoprivredi. Novi Sad: Viša poslovna škola
Somogyi, S. (2004) Zemljišna politika Mađarske u sklopu prijema u Evropsku uniju. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 23-34
Sparkes, P. (2007) European Land Law. Portland: Hart Publishing
Stanivuković, M. (1996) Ownership and other property rights of Aliens on immovable in Yugoslavia. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 30(1-3): 223-235
Stiglic, D.E. (2013) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Vasić, M. (2010) Kriminal i države: Prava slika Darka Šarića. Vreme, (998)
Vukićević, S., Stepić, D., Savović, D. (2011) Svojinskopravna ovlašćenja stranaca na poljoprivrednom zemljištu u Republici Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 4, str. 529-546
Zekic, S., Lovre, K., Gajic, M. (2009) Transformacija poljoprivrede zemalja Zapadnog Balkana u periodu tranzicije. Ekonomika poljoprivrede, 56(2): 187-200
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.11.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka