Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 61, br. 2, str. 455-469
Trgovina poljoprivrednim proizvodima i finansiranje putem SDI
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak
bUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
cVisoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć - Leposavić

e-adresajovovicdavid@gmail.com, sandra@ekof.bg.ac.rs, bobandasickg@gmail.com
Sažetak
Uloga i značaj poljoprivrednih proizvoda su se menjali tokom vremena, kako u svetskoj trgovini tako i u globalnim tokovima stranih direktnih investicija. Predmet analize u radu će biti upravo ova dva aspekta, trgovina poljoprivrednim proizvodima i finansiranje poljoprivrede stranim direktnim investicijama. Strane direktne investicije mogu doprineti odvijanju poljoprivrede na različite načine, donoseći određene koristi i potencijalne pozitivne uticaje. Stoga će rad analizirati tokove i obime stranih direktnih investicija u poljoprivredi ukazujući da li su potencijali za ove uticaje iskorišćeni. Cilj rada je da istraži tokove trgovine poljoprivrednim proizvodima i tokove i obime stranih direktnih investicija kojima se poljoprivreda finansira kako bi utvrdili kako i u kojoj meri oni doprinose odvijanju poljoprivrede.
Reference
*** (2004) World development indicators 2004. Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank
International Monetary Fund (1993) Balance of Payments Manual. Washington, DC
Kovačević, M.Đ. (2003) Međunarodna trgovina. Beograd: Ekonomski fakultet
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (2010) Nacionalni program poljoprivrede Srbije 2010-2013 - Nacrt. Beograd
National Bank of Serbia Foreign investments by industries. www.nbs.rs, 25/08/2013
OECD (1996) OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment
Statistical Office of the Republic of Serbia (2010) Statistical yearbook 2010. Belgrade
Statistical Office of the Republic of Serbia (2012) Statistical Yearbook 2012. Belgrade
Stojadinović, J.S. (2008) Transnacionalizacija međunarodne trgovine. Beograd: Prometej
Stojadinović-Jovanović, S. (2012) Aktuelna kretanja u finansiranju privrede Srbije prilivima stranog kapitala. u: Aktuelna kretanja u evropskoj i svetskoj privredi - implikacije na Srbiju, 19. oktobar 2012, Kragujevac, zbornik radova, Beograd: NDES, 171-179
UNCTAD (2004) World investment report 2004. New York-Geneva: UN
UNCTAD (2009) World investment report 2009. New York - Geneva: United Nations publication
Vlada Republike Srbije (2006) Strategija podsticanja i razvoja stranih ulaganja. Beograd, mart 2006
WTO (2010) International trade statistics 2010. Geneva: WTO
WTO (2004) International trade statistics. Geneva: WTO
WTO (2007) International trade statistics. Geneva: WTO
WTO (2011) International trade statistics. Geneva: WTO
WTO (2012) International trade statistics. Geneva: WTO
Zekić, S., Tošin, M., Kresoja, M. (2010) Spoljnotrgovinska razmena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Srbije. u: Ševarlić M., Tomić D. [ur.] Agroprivreda Srbije i evropske integracije, Tematski zbornik, Beograd: DAES, 95-102, http://portal.zzbaco.com/mojo_baco/Data/Sites/1/docs/EvropInt/05.pdf, 21/09/2013
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1402455J
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2015)
Značaj stranih direktnih investicija za poljoprivredu zemalja Jugoistočne Evrope
Stojadinović-Jovanović Sandra, i dr.

Ekonomika preduzeća (2015)
SDI - izvor finansiranja ili izvor trgovine za CIE
Stojadinović-Jovanović Sandra, i dr.

Ekonomski pogledi (2012)
Evropska unija u međunarodnoj trgovini robom na početku XXI veka
Stojadinović-Jovanović Sandra

prikaži sve [19]