Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 63, br. 2, str. 633-647
Specifičnosti ljudskih resursa u ruralnom turizmu Srbije
Opštinska uprava, Vrbas

e-adresajelena.premovic@gmail.com
Sažetak
Savremeno potrošačko društvo utiče na promene u ponašanju i željama savremenih turista koji zahtevaju visokokvalitetnu turističku uslugu koju može pružiti jedino visoko kvalifikovan i kvalitetno obučen turistički kadar. Međutim, obrazovni sistem u skoro svim turističkim zemljama ne prati trendove modernog turizma. U radu su analizirani demografski uslovi i osnovne karakteristike ljudskih resursa u ruralnim područjima Srbije. U ovoj analizi su primenjene metode indukcije i dedukcije, analize i sinteze, deduktivna i komparativna metoda kao i tehnika strukturiranog upitnika za terensko istraživanje. Dobijeni podaci su obrađeni u programu SPSS. Na osnovu rezultata originalnog istraživanja, došlo se do zaključka da postoji pozitivna korelacija između stepena obrazovanja i broja dana provedenih na stručnom usavršavanju ljudskih resursa i konkurentske pozicije turističkih preduzeća u kojima ljudski resursi rade.
Reference
Chmieliński, P., Chmielewska, B. (2015) Social changes in rural areas: Incomes and expenditures of rural households. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 4, str. 907-920
Čikić, J., Petrović, M., Đurđev, B. (2015) Diffusion of knowledge and rural tourism development: Example of Vojvodina. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 1, str. 123-136
Đuričin, D., Janošević, S., Kaličanin, Đ. (2009) Menadžment i strategija. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Ivolga, A. (2014) Overview of contemporary issues of sustainable rural development in Russia in terms of existing differences between regions. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 2, str. 331-345
Košić, K., Demirović, D., Pejanović, R., Lazić, L., Stamenković, I. (2015) Key principles of rural tourism households development strategy: Case study of Vojvodina. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 4, str. 975-988
Kovačević, B. (2012) Uticaj nivoa obrazovanja na zadovoljstvo humanog kapitala u turističko-hotelijerskom poslovanju. Škola biznisa, br. 2, str. 49-59
Milenković, S. (2009) Turizam i ekonomija. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Milenković, S., Utvić, S. (2013) The challenges of rural areas in Serbia promising tourist activities. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 1, str. 65-76
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (2013) Nacrt Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije (2014-2024). Beograd
Papić, R., Bogdanov, N. (2015) Rural development policy: A perspective of local actors in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 4, str. 1079-1093
Pavlović, N., Medić, S., Tešić, A. (2015) Relations, interactions and networks of cultural tourism stakeholders in rural areas of Vojvodina. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 2, str. 481-495
Pejanović, R., Njegovan, Z. (2011) Ruralni razvoj i lokalni ekonomski razvoj AP Vojvodine. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Premović, J. (2010) Inovativne organizacije u funkciji ostvarivanja konkurentskih prednosti. Montenegrin Journal of Economics, 6 (11):
Premović, J. (2015) Ljudski resursi kao strateški potencijal održivog turističkog razvoja Srbije. Kragujevac: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Premović, J. (2016) Obrazovna struktura kadrova - neophodna ulaganja u edukaciju turističkih kadrova. u: Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2016 - nova znanja, dostignuća, iskustva, Novi Sad: Dnevnik-Poljoprivrednik AD Novi Sad, pp. 50-51
Republički zavod za statistiku (2011) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji. www.webrzs.-stat.gov.rs
Stefanović, V., Jovičić, D. (2010) Neophodnost 'Znanja o znanju' u turizmu. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 90, br. 3, str. 53-70
Tešić, A., Ilić, V., Đelić, T.A. (2015) Labour market in Serbia: An opportunity or limitation of economic growth. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 4, str. 1117-1136
UNWTO, Tourism & Leisure Advisory Services (2011) Master plan održivog razvoja ruralnog turizma u Srbiji. Beograd, jun 2011
Vujović, S., Premović, J., Grujić, B. (2014) Kadrovi u turizmu-specifičnosti obrazovanja kadrova za turizam. Ekonomski vidici, vol. 19, br. 4, str. 437-447
Zubović, J., Jeločnik, M., Subić, J. (2015) Can human resources induce sustainability in business?: Modeling, testing and correlating HR index and company's business results. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 2, str. 399-420
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1602633P
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka