Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:[6]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 64, br. 3, str. 887-900
Izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u funkciji ekonomskog rasta Republike Srbije
aBusiness School of Applied Studies Novi Sad, Novi Sad
bBusiness School of Applied Studies Blace, Blace
cEvropski univerzitet, Fakultet za evropski biznis i marketing (FEBM), Beograd

e-adresaddjuric971@gmail.com, jelenazristic@yahoo.com, djdragana@ikomline.net, ivanavujanic3@gmail.com
Ključne reči: izvoz; poljoprivredni i prehrambeni sektor; globalizacija; međunarodna konkurencija
Sažetak
Niska izvozna aktivnost i visok nivo trgovinskog deficita, negativno su obeležje trgovinske razmene Srbije sa inostranstvom u dužem vremenskom periodu. Imajući u vidu stanje spoljno-trgovinskih tokova naše zemlje, jasno je da se porast izvoza roba i usluga nameće kao jedan od najvažnijih zadataka ekonomske politike u narednim godinama. U tom smislu, osnovni cilj ovog rada jeste sagledavanje mesta i značaja sektora poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskoj razmeni Republike Srbije, kao i predlaganje mera koje bi trebalo preduzeti u pravcu podsticanja izoza i podizanja nivoa konkurentnosti posmatranog sektora na inostranom tržištu. Poljoprivredno-prehrambeni sektor može značajno doprineti smanjenju spoljnotrgovinskog deficita i dinamiziranju izvoznih aktivnosti nacionalne ekonomije. Međutim, potencijali ovog sektora još uvek nisu u potpunosti iskorišćeni. Iako izvoz poljoprivredno-prehrambenog sektora ima dominantno mesto u strukturi domaćeg izvoza, njegova konkurentnost je još uvek na niskom nivou, pa se povećanje konkurentnosti i stepena obrade ovih proizvoda nameću kao ključni izazovi u budućnosti.
Reference
*** Strategija povećanja izvoza Republike Srbije za period od 2008. do 2011. godine. http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=45678
*** Foreign trade balance of Republic of Serbia. http://webrsz.stat.gov.rs/WebSite
*** (2015) Kvartalni monitor, No. 40, (available at: https://www.fren.org.rs/sites/default/files/qm/T-4_0.pdf)
Aničić, A., Simić, M. (2017) Tobinov porez u EU. Oditor, Vol. 3, No. 2, pp. 100-106
Birovljev, J., Matkovski, B., Ćetković, B. (2015) Konkurentnost poljoprivredno- prehrambenih proizvoda Srbije na tržištu zemalja regiona. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, vol. 51, br. 33, str. 61-78
Bošnjak, M. (2011) Globalna ekonomska i finansijska kriza i njen uticaj na privredu i finansije Srbije. Beograd: Ministarstvo finansija Republike Srbije
Cvijanović, D., Ignjatijević, S., Milivojević, I., Mihailović, B. (2016) Potencijali Srbije u međunarodnim okvirima - značaj poljoprivrede i zdravstvenog turizma. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj banji
Cvijanović, D., Popović, V., Subić, J., Paraušić, V. (2013) Stanje i mogućnosti razvoja održive poljoprivrede i ruralnog razvoja u podunavlju. Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd
Cvijanović, D., Mihailović, B. (2012) Međunarodni marketing kao factor razvoja izvozne konkurentnosti. Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd
Đurić, D. (2007) Jačanje i unapređenje izvoznih aktivnosti kao najvažniji cilj ekonomske politike u 2007. godini. u: Konferencija - Izazovi ekonomske politike Srbije u 2007. godini, Zbornik radova, Naučno društvo ekonomista sa AEN i Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd, p. 273
Đurić, D., Ristić, J., Đurić, D. (2016) Foreign direct investments in the role of strengthening the export competitiveness of the Serbian economy. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 2, str. 531-546
Katić, B., Popović, V. (2007) Dinamika i struktura razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda između Srbije i Evropske unije u periodu 2000-2006. godine. Ekonomika poljoprivrede, vol. 54, br. 3, str. 303-320
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Izveštaj o stanju u poljoprivredi u Republici Srbiji u 2013. Godini. Beograd, Republika Srbija, available at: http://webrzs.stat.gov.rs.beg.org.rs/Komora/OpstaA.aspx?veza=14305
Nikolić, G. (2014) Dinamika i kvalitativne promene robne razmene Srbije - ključna karika napretka. u: Okosnica nove razvojne strategije Srbije - bez izvoza nema izlaza
Petrović, J., Jovanović, D., Petrović, D., Berjan, S. (2013) The impact of Serbian agriculture exports on its trade deficit. u: Fourth International Scientific Agricultural Symposium Agrosym 2014 Jahorina (Bosna i Hercegovina), Bosna i Hercegovina: Poljoprivredni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, p. 1356-1362
Privredna komora Srbije (2016) Spoljnotrgovinska razmena poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije sa svetom u 2016. http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Poljoprivreda/Razmena%20agrara%20za%20period%20I%20-%20XII%202016%20%20godine.pdf
Privredna komora Srbije (2016) Poljoprivreda, prehrambena i duvanska industrija i vodoprivreda-statistika. Beograd, http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=13&p=2&
Republički zavod za statistiku Srbije (2016) Baza podataka o spoljnoj trgovini. Beograd, http://webrzs.stat.gov.rs
Vidović, Z., Milunović, M. (2017) Revizija svrsishodnosti poslovanja. Oditor, Vol. 3, No. 2, pp. 37-53
Vlahović, B. (2015) Tržište agroindustrijskih proizvoda. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1703887D
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0