Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 65, br. 1, str. 391-411
Alternative za izlazak iz zone gubitka srednjih poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji
Projekat:
Savremeni biotehnološki pristup rešavanja problema suše u poljoprivredi Srbije (MPNTR - 31005)
Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (MPNTR - 47009)

Ključne reči: zona gubitka; poljoprivredna preduzeća; srednja preduzeća; finansijska analiza; ekonomsko finansijska moć
Sažetak
Cilj istraživanja je da se identifikuju uzroci i alternative za izlazak iz zone gubitka preduzeća registrovanih na teritoriji Republike Srbije u sektoru A: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (poljoprivredna preduzeća). Predmet istraživanja su finansijske performanse svih srednjih poljoprivrednih preduzeća u periodu 2010-2014. godina. Naglasak je na srednjim preduzećima iz razloga što ona, shodno učešću u ključnim makroekonomskim indikatorima, predstavljaju nosioce privredne aktivnosti u Republici Srbiji. Primenom metoda finansijske analize izvršena je ocena ekonomsko finansijske moći svih srednjih poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji, a zatim su na primeru najneuspešnijih entiteta identifikovani uzroci i predložene alternative za izlazak iz zone gubitka. Rezultati istraživnja pokazuju da se gubitak javlja kao posledica smanjenja poslovnih prihoda, smanjenja marže pokrića i povećanja finansijskih rashoda. Za izlazak iz zone gubitka predlažu se dve alternative. Prva alternativa se odnosi na analizu mogućnosti povećanja obima proizvodnje i prodaje pri postojećem globalnom paritetu cena, dok druga alternativa podrazumeva analizu mogućnosti pomeranja globalnog pariteta cena u korist prodajnih cena pri postojećem stepenu iskorištenja realnog kapaciteta, odnosno pri postojećem obimu proizvodnje i prodaje. U istraživanju se polazi od hipoteze da implementacija predloženih alternativa doprinosi rastu profitabilnosti srednjih poljoprivrednih preduzeća. Performanse po osnovu čijih vrednosti je izmeren efekat implementacije predloženih alternativa su return on assets (ROA) i return on equity (ROE).
Reference
Bubić, J., Hajnrih, J. (2012) The analyses business performances of agricultural enterprises in Vojvodina during the current crisis. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 2, str. 183-194
Đuričin, S., Beraha, I. (2014) Unapređenje finansijskih performansi agroindustrijskog sektora po osnovu podsticajnih mera razvoja. u: Deindustrijalizacija u Srbiji, Beograd: Institut ekonomskih nauka, pp. 690-703
Đuričin, S., Stevanović, S., Ljumović, I., Simović, V. (2016) Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji. Belgrade: Institute of economic sciences
Đuričin, S., Beraha, I. (2012) Promoting availability of financing to SMEs in Serbia on the road to EU integration. u: European integration process in Western Balkan countries, Coimbra, Portugal: Faculty of Economics, University of Coimbra, pp. 493-511
Đuričin, S., Beraha, I. (2013) Evaluation of business performances of agricultural enterprises in the mixed farming sub-sector and their impact on economic growth of the Republic of Serbia. u: Agriculture in Serbia and Portugal: Recent developments and economic policy implications, Coimbra, Portugal: Faculty of Economics, University of Coimbra, pp. 122-138
Đuričin, S. (2012) Analiza poslovanja i mogućnosti izlaska preduzeća iz zone gubitka. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Đuričin, S., Bodroža, D. (2013) The impact of drought on yield position of the group of enterprises from agriculture sector. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 1, str. 25-38
Erić, D., Beraha, I., Đuričin, S., Kecman, N., Jakišić, B. (2012) Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Erić, D., Beraha, I., Đuričin, S. (2011) Financing innovative small and mediumsized enterprises in times of crisis. Revista Romana de Economie: Romanian Journal of Economics, Romanian Academy, pp. 59-74
Ivković, D., Karavidić-Čukanović, M., Vujičić, S. (2012) Small and medium-sized enterprises as a factor of Serbian economy. Economic Analysis, vol. 45, br. 3-4, str. 31-45
Majstorović, A., Miloradić, J., Andžić, S., Andžić, R., Divac, G., Aničić, A., Mirković, Z. (2016) Legal aspects of financial analysis in agribusiness companies in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 4, str. 1379-1393
Mitrović, A., Knežević, S., Veličković, M. (2015) Ratio analysis specifics of the family dairies' financial statements. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 4, str. 1061-1078
National Bank of Serbia Basic macroeconomic indicators. https://www.nbs.rs/internet/cirilica/80/index.html, 05/09/2017
Neogradi, S. (2017) Methodology of Credit Analysis Development. Economic Analysis, 2013, Vol 50, No. 3-4, pp. 75-85
Petrović, P., Vuković, D. (2016) Financial sources of small and medium enterprises for agribusiness and eco-tourism in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 4, str. 1433-1444
Rodić, J., Vukelić, G., Andrić, M. (2007) Teorija, politika i analiza bilansa. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Savić, B., Vasiljević, Z., Đorđević, D. (2014) Strategic cost management as instrument for improving competitiveness of agribusiness complex. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 4, str. 1005-1020
Serbian Business Registers Agency Financial statements. http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search, 05/06/2017
Vukelić, G., Đuričin, S. (2012) Agricultural output growth at the regional level in Serbia. u: Managing structural changes: Trends and requirements, Faculty of Economics, University of Coimbra, pp. 611-626
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1801391D
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0