Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 26, br. 9-10, str. 36-43
Elektronski način plaćanja - EFT
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Ključne reči: elektronsko poslovanje; elektronski potpis; kućno bankarstvo; internet ugovori
Sažetak
Elektronsko poslovanje i njegov sastavni deo elektronska trgovina su novije pojave u savremenom poslovanju, tačnije u trgovini, pravu, poslovnim odnosima između pojedinaca (fizičkih lica), zatim pojedinaca i privrednih organizacija, a najviše između banaka kao i banaka i njihovih klijenata. Pojave kao što su: elektronski potpisi, elektronska razmena podataka, elektronski način plaćanja, kućno bankarstvo, virtuelne prodavnice i kupovina putem Interneta kao i zaključivanje ugovora i najrazličitijih vrsta poslova putem Interneta i druge pojave, doprinele su brzini, kvalitetu i kvantitetu učinjenih poslovnih transakcija, a sve to sa manjim utroškom sredstava. Kao i svaki drugi vid poslovnog odnosa, i ovaj ima svoje nedostatke koji se ogledaju u tome što je nov i pravno nije u potpunosti regulisan, sa brojnim prazninama naročito u nacionalnim zakonodavstvima: sigurnost samih poslovnih transakcija može biti ugrožena na različite načine obzirom da je u pitanju zaključivanje poslova putem WWW-a. Zakon je urađen u skladu sa savremenim načelima u oblasti e-poslovanja i e-trgovine obzirom da treba da udovolji zahtevima i potrebama prakse, prvenstveno poslovnih ljudi, kojima je u interesu da imaju pravnu osnovu na koju mogu da se oslone.
Reference
*** (2004) Zakon o elektronskom potpisu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135
*** (1996) Model zakon o elektronskoj trgovini. UNCITRAL
*** (1999) Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta o okviru zajednice za elektronske potpise. br. 93
Bejatović, M. (2008) Berze i berzansko poslovanje. Beograd
Ivković, M., Milošević, S., Subić, Z., Dobrilović, D. (2005) Elektronsko poslovanje. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Končar, J.A. (2003) Elektronska trgovina. Subotica: Ekonomski fakultet
Vilus, J. (2000) Elektronsko trgovačko pravo. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2010.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2009)
Elektronski potpis
Popivoda Dunja

Anali Ekon fak Subotica (2005)
Implementacija B2B modela na primeru javnog preduzeća
Eremić-Đođić Jelica

Strani pravni život (2004)
Rad komisije Ujedinjenih Nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) na regulisanju elektronskog poslovanja
Živković Vesna

prikaži sve [16]