Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 28, br. 1-3, str. 15-22
Korporativno upravljanje i kompanijsko pravo Republike Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
U ovom radu autor ukazuje na značaj harmonizacije domaćeg kompanijskog zakonodavstva sa aktuelnim svetskim standardima postavljenim u oblasti korporativnog upravljanja, što je preduslov međunarodnih integracija. Autor analizira fenomen korporativnog upravljanja u opštem kompanijskom aspektu, u svetlu rešenja iz uporednog prava i svetskih tokova. Autor zaključuje da smo donošenjem modernog zakona, kao što je Zakon o privrednim društvima bliži međunarodnim integracijama, ali da je svakako nužno poboljšati zakonska rešenja u skladu sa bogatom svetskom, korporativnom praksom, te implementacijom osnovnih standarda postavljenih u OECD Principles of Corporate Governance1, čime će se ubrzati privredni razvoj Republike Srbije.
Reference
*** (2006) Kodeks korporativnog upravljanja. Službeni glasnik RS, br. 1
*** (2004) Zakon o privrednim društvima. Sl. glasnik RS, br 125
Begović, B., Bukvić, R., Živković, B., Mijatović, B., Hiber, D. (2003) Unapređenje korporativnog upravljanja. Beograd
Cadbury, A. (2002) Corporate Governance and Chairmanship-A Personal View. u: Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, Oxford, Winter Report
Jessel-Holst, C. (2008) Pravo merodavno za kompanije u svetlu nedavnih inicijativa i razvoja u EU i Nemačkoj. Pravo i privreda, vol. 45, br. 5-8, str. 56-65
OECD (2004) Principles of Corporate Governance. April
Radović, V. (2008) Uticaj agencijskih problema na pravo akcionarskih društava i korporativno upravljanje. u: Korporativno upravljanje, zbornik radova, Beograd: Pravni fakultet, str. 236
Taboroši, S.A. (2005) Društvena odgovornost kompanija. Pravni život, vol. 54, br. 11, str. 41-58
Vasiljević, M. (2008) Korporativno upravljanje - od problema do rešenja. Pravo i privreda, vol. 45, br. 5-8, str. 3-32
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.09.2011.

Povezani članci