Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 29, br. 4-6, str. 1-12
Zastupanje preduzetnika u parničnom postupku
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresagordana_stankovic@yahoo.com
Ključne reči: preduzetnik; parnični postupak; zastupnici; punomoćnici
Sažetak
Pravni položaj preduzetnika i zastupanje preduzetnika u njegovoj poslovnoj delatnosti regulisao je novi Zakon o privrednim društvima (2011), dok je novi Zakon o parničnom postupku (2011) uredio zastupanje preduzetnika u parničnom postupku. Zakonodavac je u nastojanju da obezbedi monopol advokature u zastupanju, ograničio postulacionu sposobnost preduzetnika u parničnom postupku i, pored obaveznog advokatskog zastupanja u postupku po vanrednim pravnim lekovima, predvideo da parnični punomoćnik u prvostepenom i drugostepenom postupku mora da bude advokat, i istovremeno, predvideo i određena odstupanja od tog pravila, kao i neka nova rešenja u pogledu zakonskih zastupnika preduzetnika u parnici. U radu se izlažu nova zakonska rešenja koja se odnose na zastupanje preduzetnika u parničnom postupku i ukazuje na njihove nedostatke.
Reference
*** (2011) Zakon o privrednim društvima. Sl. glasnik RS, br. 36
*** (1989-2005) Zakon o privatnim preduzetnicima. Sl. glasnik SRS
*** (2011) Zakon o parničnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 72
*** (2004-2009) Zakon o parničnom postupku. Sl. glasnik RS
*** (2011) Zakon o advokaturi. Sl. glasnik RS, br. 31
*** (2011) Zakon o parničnom postupku. radna verzija, (01. Avgust 2011). Preuzeto sa: http://www.advokatska-komora.co.rs
Dukić-Mijatović, M. (2011) Korporativno upravljanje i kompanijsko pravo Republike Srbije. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 1-3, str. 15-22
Dukić-Mijatović, M. (2012) Medjunarodno privatno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosudje
Mićović, M. (2010) Privredno pravo. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke
Stanković, G. (2011) Predgovor. u: Zakon o parničnom postupku, Beograd: Službeni glasnik
Stanković, G. (2010) Gradjansko procesno pravo. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci