Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 25, br. 59, str. 883-888
Kako prepoznati akutnu leukemiju u stomatološkoj ordinaciji
aKlinički centar Niš, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika

e-adresatijanicm@yahoo.com
Sažetak
Akutna leukemija je maligna bolest hematopoetskog tkiva koja se karakteriše klonalnom proliferacijom i akumulacijom abnormalnih leukemijskih ćelija u kostnoj srži i insuficijentnom hematopoezom. Klinička slika se karakteriše pojavom simptoma i znakova usled insuficijencije normalne hematopoeze, infiltracije tkiva i organa malignim ćelijama i metaboličkih poremećaja. Zbog insuficijentne hematopoeze prisutna su tri klinička sindroma: anemije, krvarenja i infekcije. Akutne leukemije nastaju iz punog zdravlja i imaju veoma brz tok. Nelečene dovode do letalnog ishoda za par meseci najviše. Lečenje se bazira na modernim polihemioterapijskim protokolima, koji se razlikuju za svaki podtip leukemije. Stomatološkim pregledom se mogu uočiti krvarenja i infiltracije desni, koje su među prvim oralnim manifestacijma akutne leukemije. Takođe se mogu naći i znaci oralnog mukozitisa, koji se može manifestovati samo eritemom, a u težim slučajevima progredirati do ulceracija. Adekvatna nega usne duplje je obavezan i izuzetno važan deo u terapiji akutnih leukemija, i može ga sprovoditi samo vrhunski obučeno osoblje. Oralne manifestacije akutnih leukemija su brojne i raznovrsne, bitno utiču na kvalitet života ovih pacijenata ali i na ukupan terapijski uspeh u lečenju akutnih leukemija.
Reference
Antić, S., Ilić, S. (2004) Interna medicina. Niš: Medicinski fakultet
Beutler, E., Lichtman, M.A., Coller, B.S., Kipps, T.L. (2007) Williamzs hematology. New York, itd: McGraw-Hill, 7th ed
Hou, G.L., Huang, J.S., Tsai, C.C. (1997) Analysis of oral manifestations of leukemia: A retrospective study. Oral Dis, 3(1): 31-8
Mckenna, S.J. (2000) Leukemia. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 89(2): 137-9
Meyer, U., Kleinheinz, J., Handschel, J., Kruse-Lösler, B., Weingart, D., Joos, U. (2000) Oral findings in three different groups of immunocompromised patients. J Oral Pathol Med, 29(4): 153-8
Neville, W.B., i dr. (2002) Oral & maxillofacial pathology. WB Saunders Company, Second edition
Provan, D., i dr. (2004) Oxford handbook of clinical hematology. Oxford University Press
Wiernik, P., i dr. (2003) Neoplastic diseases of the blood. Cambridge University Press
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2010.

Povezani članci

PONS (2018)
Oralne manifestacije leukemije
Nakova Marija, i dr.

Medicinski pregled (2008)
Morfometrijska analiza metamijelocita kostne srži kod perniciozne anemije
Mačukanović-Golubović Lana, i dr.

Stomatološki glasnik Srbije (2003)
Povezanost parodontopatije sa nekim sistemskim oboljenjima
Cerović Olivera, i dr.

prikaži sve [4]