Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Razvoj biznisa za fotonaponsku uličnu rasvetu u okolini Pirota
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Ključne reči: fotonaponski (PV) - solarni; solarna ulična rasveta; solarna ćelija; solarni modul; solarna energija
Sažetak
Fotonaponska ulična rasveta je samo jedna od primena solarne električne energije, koja se sve više razvija u svetu. Ovaj rad, na tom primeru, opisuje mogućnosti razvoja biznisa u solarnoj električnoj energiji u okolini Pirota, u kontekstu šire oblasti Balkana. Dat je sveobuhvatan koncept razvoja fotonaponskog biznisa za uličnu rasvetu s tačke gledišta biznis plana, marketinga i plana realizacije projekta. Analiza pokazuje da na ovim prostorima postoje svi prirodni uslovi za razvoj ovog biznisa. Glavne prepreke dolaze od nedovoljnog razumevanja ove tehnologije i neefikasnosti ekonomskog sistema u razvoju i primeni novih tehnologija.
Reference
Božić, V. (1996) Kako voditi mali biznis. Beograd: Fakultet organizacionih nauka (FON)
Brown, G.Z., de Kay, M. (2000) Sun, wind, light: Architectural design strategies. New York, itd: Wiley, ISBN: 0471348775, October 24
Czaplyski, V. (1994) Solar street lights help revitalize downtown. Hanley-Wood, ISBN: B000920OFK, February 1
Đorđević, S. (2003) Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama. Bor, autorizovana predavanja
Jovanović, I. (2004) Biznis plan za osnivanje nove preduzetničke firme za proizvodnju solarnih panela i sistema u okviru slobodne zone u Pirotu. Bor: TF, diplomski rad
Jovanović, P.M. (1997) Upravljanje investicijama. Beograd: Grafoslog
Jovanović, P.M. (1999) Upravljanje projektom. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Lalović, M. (2002) Uputstvo za izradu biznis plana. Beograd, Seminar
Maycock, P. (2005) PV market update: Global PV production continues to increase. Renewable Energy World, July-August Vol. 8, No. 4
Paunović, S. (2002) Menadžment u preduzetničkom biznisu. Beograd
Petrović, Z. (1999) Preduzetništvo. Beograd: Poslovna škola Megatrend
Prouse, R. (1992) Lighting our streets. Planning Commissioners Journal, Issue #4, May/June
Živković, Ž., Jelić, M., Popović, N., Mihić, Š. (2004) Strategijski menadžment. Bor
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.