Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Privredni razvoj, tehnologija i globalna ekonomska kriza
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac

e-adresastojanovic.zika@vpsle.edu.rs
Ključne reči: globalna ekonomska kriza; privredni razvoj; razvijene zemlje; nedovoljno razvijene privrede; tehnologija
Sažetak
Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, Leskovac, Srbija Globalna ekonomska kriza koja je počela u SAD kao finansijska kriza velikih razmera ubrzo se proširila na čitavu svetsku ekonomiju. Analiziraćemo posledice ekonomske krize na privredni razvoj pre svega velikih svetskih ekonomija kao što su SAD, zemlje EU, Rusija, Kina, Brazil i azijske zemlje, a i navešćemo pretpostavke posledica globalne ekonomske krize na nedovoljno razvijene privrede. Cilj nam je bio objasnimo osnovne karakteristike globalne ekonomske krize i njen uticaj na tehnologije i vice versa, da se sagledaju konsekvence globalne ekonomske krize na privredni razvoj, da se ukaže na uticaj globalne ekonomske krize kad su u pitanju razvijene i nedovoljno razvijene ekonomije, kao i da se predvide dalja kretanja razvoja ekonomije i tehnologije u pomenutim uslovima. U istraživanju primenjen je metod deskripcije, upoređivanja i grafički prikaz. Može se zaključiti da tehnologija kao važan činilac privrednog i društvenog razvoja takođe trpi posledice svetske ekonomske krize. Međutim, tu su i mogućnosti da tehnologija sama po sebi bude i nosilac oporavka i jedan od generatora ekonomskog razvoja i načina da se posledice krize ublaže i sama ekonomska kriza prevaziđe.
Reference
*** (2009) Pricewaterhouse Coopers
Bellamy, J., Magdoff, F. (2009) The great financial crisis. New York: Montley review press
Brau, E., Mcdonald, I., ur. (2009) Successes of the International Monetary Fund: Untold stories of cooperation at work. Palgrave Macmillan
Carney, R., ur. (2009) Lessons from the Asian financial crisis. Routledge
International Monetary Fund (2009) World economic outlook. April, http://www.imf.org
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2010.