Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, vol. 18, br. 2, str. 115-120
Liriomyza bryoniae Kltb. (Diptera: Agromyzidae) - značajna štetočina povrća u staklenicima
Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Sažetak
Istraživan je miner lista, Liriomyza bryoniae Kltb., iz staklenika u okolini Lazarevca. Proučavane su morfološke karakteristike, razviće, biljke domaćini i štetnost na izabranim povrtarskim biljkama. Napad minera prouzrokovao je propadanje krastavca, na kome je prosečna vrednost kategorije oštećenja bila 4.64, a prosečno oštećenje asimilacione površine 95.67%. Paradajz je takođe bio oštećen, ali znatno manje (nivo oštećenja je 4.0), a štete je bilo i na paprici (nivo oštećenja - 2.0), dok je prisustvo minera lista na pasulju tek samo registrovano (nivo oštećenja 0-1). Ukazano je na značaj pravovremene primene insekticida i na jedinjenja koja se mogu primeniti u suzbijanju L. bryoniae.
Reference
Dimić, N., Spasić, R., Krnjajić, S., Perić, P., Vukša, M., Cvetković, M., Jovanović, B. (1996) Naselje minera lista na najčešćim ruderalnim biljkama u širem regionu Beograda. u: Kongres o korovima (V), Banja Koviljača, zbornik radova, str. 648-661
Dimić, N., Perić, P., Cvetković, M. (2000) Leaf miners on wild and cultivated medicinal plants in Serbia. u: Proceedings of the First Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Aranđelovac, str. 363-370
Dimić, N., Perić, P., Vukša, M. (2000) Leaf miners habitation on spice and aromatic plants in Serbia. u: Proceedings of the First Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Aranđelovac, str. 371-377
Dimić, N., Perić, P. (2001) Mineri lista - štetočine povrtnih kultura kod nas. Savremena poljoprivreda, vol. 50, br. 1-2, str. 203-212
Grupa autora (1983) Priručnik izveštajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura. Beograd: Savez društva za zaštitu bilja Jugoslavije
Hering, M.E. (1951) Biology of the leaf-miners. u: Junk W. [ur.] Gravenhage, 1 vol., str. 420
Hering, M.E. (1957) Bestmmungstabellen der Blattminen von Europa. u: Junk W. [ur.] Gravenhage, 3 vol., str. 1406
Komnenović, R. (1979) Bioekološka proučavanja faune Agromyzidae (Diptera) u SR Srbiji. Beograd: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Spasić, R. (1988) Bioekološka proučavanja Agromyzidae Srbije - sa posebnim osvrtom na Phytomyza horticola. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Spasić, R. (1994) Napomyza gymnostoma Loew {Dipt., Agromyzidae) - štetočina lukovičastog povrća u Srbiji. u: Šestović M., Nešković N., Perić I. [ur.] Zaštita bilja danas i sutra, str. 249-259
Spasić, R. (1995) Štetne vrste iz reda Diptera na lukovičastom povrću. Biljni lekar, XXIII, 418-422
Spasić, R. (1998) Minirajuća muva (Napomyza gymnostoma Loew) - najznačajnija štetočina lukova. Biljni lekar, XXVI, 347-349
Spencer, A.K. (1972) Hand books for the identification of British insects: Diptera, Agromyzidae. vol. X, part 5 (g)
Spencer, A.K. (1973) Agromyzidae (Diptera) of economic importance. u: Junk W.B.V. [ur.] Ser. Entomologica, Hague, 418
Spencer, A.K. (1976) The Agromyzidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna entomologica Scandinavica, vol. 5, Part. 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.2298/PIF0302115D
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci