Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 19, br. 1, str. 29-37
Zaštita šećerne repe od larvi skočibuba (Coleoptera: Elateridae) i repinog buvača (Chaetocnema tibialis Illig.) tretiranjem semena insekticidima
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
cPD 'Aleksa Šantić', Aleksa Šantić
Ključne reči: šećerna repa; insekticidi; tretiranje semena; žičari (Elateridae); repin buvač (Chaetocnema tibialis lllig.)
Sažetak
Tokom proleća 2002. i 2003. godine, na lokalitetima Rimski Šančevi i Aleksa Šantić, izvedeni su mikroogledi u kojima je ispitivana efikasnost tretiranja semena šećerne repe insekticidima u cilju suzbijanja larvi skoćibuba (Coleoptera: Elateridae) i repinog buvača (Chaetocnema tibialis lllig). Testirano je više insekticida, pretežno sistemičnih (karbofuran, tiametoksam fipronil, imidakloprid + pensikuron i smeša karbofuran + bifentrin), a primenjen je i granulirani insekticid terbufos. Kao parametri u ocenjivanju korišćeni su biljni sklop, procenat oštećenih biljaka, intenzitet oštećenosti, masa biljaka i prinos korena. Svi insekticidi naneti na seme su obezbedili značajno bolji sklop i manju oštećenost korena od žičara u odnosu na netretiranu kontrolu, te se uspešno mogu koristiti za suzbijanje štetočina u zemljištu, pri umereno brojnim populacijama. Zbog sistemičnog delovanja tiametoksam i smeša karbofuran + bifentrin (obe doze) obezbedili su i vrlo dobru zaštitu mladih biljaka od repinog buvača, jer su procenat oštećenih biljaka i intenzitet oštećenosti lisne mase bili značajno manji, a masa mladih biljaka značajno veća nego u kontroli.
Reference
Altmann, R. (1991) Gaucho: Ein neues Insektizid zur Bekämpfung von Rübenschädlingen. Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer, 44/2, 159-174
Bachmann, F., Elmshenser, H. (1986) The new solution against soil pests and early season pests with furatiocarb treatment. u: Proceedings of the Bcpc Conference, 8 C 23, 1117-1124
Čamprag, D., Sekulić, R.G. (1987) Važnije štetočine kukuruza, šećerne repe i suncokreta i njihovo suzbijanje. u: Hrana i razvoj, Jugoslovenska naučna tribina, Beograd, zbornik radova, Beograd: Jugoslovenski savez društava za širenje naučnih saznanja 'Nikola Tesla', str. 499-507
Čamprag, D.S. (2000) Integralna zaštita ratarskih kultura od štetočina. Bačka Palanka: Design studio Stanišić
Dewar, M.A., Asher, M.J.C. (1994) A European perspective on pesticide seed treatments in sugar beet. Pesticide Outlook, 6, 11-17
Fedorenko, K.P., Demjanuk, M.M. (2003) Trivalist toksičnoï diï sumišej insekticidiv. Zasevi i metodi. Kiiv
Keglević, S. (1970) Izveštajna služba o pojavi i suzbijanju štetnika i bolesti bilja u SR Hrvatskoj. Biljna zaštita, Zagreb, 1, 6-32
Kereši, T., Sekulić, R.G., Maširević, S.M., Forgić, G., Marić, V. (2003) Suzbijanje nekih štetočina suncokreta tretiranjem semena insekticidima. Pesticidi, vol. 18, br. 1, str. 43-50
Kimmel, J. (1997) Különbözö vetömagizekticidok hotasa a lisztes repabarko (Cleonus/Bothynoderes punctiventris) kortetere. Novenyvedelem, Budapest, 33, 573-576
Sekulić, R.G., Čačić, N.A., Kereši, T., Stojaković, Ž. (2002) Mogućnost suzbijanja repinog buvača (Chaetocnema tibialis Illig.) tretiranjem semena insekticidima. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 25-32
Sekulić, R.G., Kereši, T., Maširević, S.M., Stanković, R., Forgić, G., Jekić, N. (2001) Tretiranje semena nekih ratarskih biljaka insekticidima kao mera borbe protiv štetočina. u: Jugoslovenski simpozijum o zaštiti bilja, (V), Zlatibor, Zbornik rezimea, str. 11-12
Sekulić, R.G., Kereši, T., Stefanović, D., Jekić, N., Štrbac, P. (2000) Suzbijanje nekih štetočina šećerne repe tretiranjem semena insekticidima. u: Jugoslovenski simpozijum o zaštiti bilja (XI), Zlatibor, Zbornik rezimea, str. 98
Sekulić, R.G., Maširević, S.M., Kereši, T. (1999) Mogućnost suzbijanja štetnih organizama suncokreta tretiranjem semena insekticidima. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, vol. 31, 467-478 (Seminar agronoma (XXXIII), Vrnjačka Banja, Zbornik radova)
Sekulić, R.G., Štrbac, P., Kereši, T. (1998) Suzbijanje štetočina tretiranjem semena insekticidima - značajan prilog integralnoj zaštiti bilja. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 30, 15-30 (Seminar agronoma (32)
Wauters, A., Dewar, A. (1994) The effect of insecticide seed treatments on pests of sugar beet in Europe. 1-26, Results of the IIRB Cooperative Trials with pesticides added to pelleted seed in 1991, 1992 and 1993
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.