Akcije

Ekonomika preduzeća
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 52, br. 3-4, str. 106-114
Akvizicija kao oblik stranih direktnih investicija u privredu Republike Srbije
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Procesima liberalizacije, deregulacije i privatizacije koji poslednjih godina zahvataju i našu zemlju, stvaraju se uslovi za otvorenu tržišnu privredu sa efikasnim i konkurentnim preduzećima. Tako, promena ekonomskog ambijenta postaje posledica procesa privatizacije. Na drugoj strani, mnogi stanovnici postaju akcionari, na tržištu se pojavljuju institucionalni investitori i multinacionalne kompanije koje kao strateški partneri tenderski kupuju vlasnički stok akcija atraktivnih srpskih preduzeća. Paralelno sa promenom zakonske regulative, menja se poslovna praksa, norme i etika akcionara menadžera i drugih stakeholder-a, ali i niz elemenata tržište infrastrukture. Uspešnost rada menadžera ogleda se u rastu dividende i vrednosti akcija, a konfliktnost interesa između akcionara i menadžera rešava se na tržištu korporativne kontrole.
Reference
Brighan, E. (1994) Financial risk management. London: Guildhall University, str. 227
Corhay, A., Rad, A. (2000) International acquisitions and shareholder wealth evidence from the Netherlands. International Review of Financial Analysis, 9:2, str. 163-174
Errunza, V., Senbet, L.W. (1981) The effects of international operations on the market value of the firm: Theory and evidence. Journal of Finance, 3. 6
Gonzales, R., Vasconcellos, G., Kish, R. (1998) Cross-border mergers and acquisitions: The under valuation hypothesis. Quarterly Review of Economics and Finance, vol. 38, br. 1, str. 25-45
Grubel, H.G. (1968) Internationally diversified portfolios: Welfare gains and capital flows. American Economic Review, 58
Harris, R., Ravenscraft, D. (1991) The role of acquisitions in foreign direct investment: Evidence from the U. S. stock market. Journal of Finance, vol. 46, Issue 3
Hill, C., Hwang, P., Kim, W.C. (1991) An eclectic theory of the choice of international entry mode. Strategic Management Journal, 11, 117-128
Hymer, S. (1976) The international operations of national firms: A study of direct forcing investment. Cambridge, MA, itd: Massachusetts Institute of Technology Press / MIT Press
Jensen, M.C. (1988) Takeovers: Their causes and consequences. J Econ Perspect, vol. 2, No 1
Longueville, G. (1997) Les nouvelles dimensions du risk pays. Banque, No 585, str. 44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: referat po pozivu
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci