Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 56, br. 1-2, str. 17-27
Finansijsko izveštavanje kao determinanta kvaliteta korporativnog upravljanja
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Nesumnjivo, sistem finansijskog izveštavanja predstavlja veoma važan faktor kvaliteta korporativnog upravljanja. Finansijski izveštaji preduzeća mogu da budu korišćeni u različite svrhe: kao izvor informacija o performansama preduzeća, njegovom finansijskom zdravlju i profitabilnosti, kao analitičko sredstvo za projektovanje budućih performansi i perspektiva, za rano otkrivanje signala o perspektivi preduzeća i kao mera odgovornosti menadžmenta. Oni imaju vitalnu ulogu u obezbeđenju efikasne alokacije kapitala prema najprofitabilnijim i najperspektivnijim preduzećima. Ovakva alokacija kapitala povećava sigurnost investitora, ohrabruje investiranje i doprinosi likvidnosti tržišta hartija od vrednosti. Konačno, finansijski izveštaji se koriste da bi pomogli investitorima u donošenju boljih ekonomskih odluka. Zbog svega ovoga korporativno finansijsko izveštavanje je od velikog značaja za smanjenje informacione asimetrije i efikasno funkcionisanje tržišta kapitala. U prvom delu rada ukazano je na povezanost između korporativnog upravljanja, informacione asimetrije i finansijskog izveštavanja, odnosno na domete finansijskog izveštavanja u procesu smanjenja informacione asimetrije i povećanja kvaliteta korporativnog upravljanja. Nakon toga data je kratka deskripcija koristi, ograničenja i pratećih rizika sistema finansijskog izveštavanja.
Reference
Alexander, D., Britton, A. (1998) Financial reporting. London, itd: International Thomson Business Press
Benston, G., Bromwich, M., Litan, R., Wagenhofer, A. (2006) Worldwide financial reporting. Oxford Scholarship Online
Brealey, R.A., Myers, S.C., Allen, F. (2006) Corporate finance. Boston: McGraw-Hill
Gore, R., Zimmerman, D. (2007) Building the foundations of financial reporting: The conceptual framework. CPA Journal, Aug
Healy, M.P., Palepu, G.K. (2001) Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 31
Ketz, J.E. (2003) Understanding off-balance sheet accounting. New York, itd: Wiley
Ogden, J.P., Jen, F.C., O'Connor, P.F. (2003) Advanced corporate finance, policies and strategies. New Jersey: Prentice Hall
Penman, S.H. (2001) Financial statement analysis and security valuation. New York: Mcgraw-Hill
Reilly, F.K., Brown, K.C. (2003) Investment analysis and portfolio management. Mason, Ohio: Thomson
Revsine, L., Collins, D., Johnson, B. (2002) Financial reporting & analysis. New Jersey: Prentice Hall
Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J.F. (2005) Corporate finance. New York, itd: McGraw-Hill
Sharpe, W.F., Alexander, G.J., Bailey, J.V. (1999) Investments. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall International
Shilit, H. (2002) Financial shenanigans. New York: McGraw-Hill
Weston, F.J., Siu, J.A., Johnson, B.A. (2001) Takeovers, restructuring, and corporate governance. New Jersey: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.05.2008.

Povezani članci