Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 57, br. 1-2, str. 43-50
Efekat svetske finansijske krize na Srbiju i odgovor ekonomske politike
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Ključne reči: svetska finansijska kriza i Srbija; naglo zaustavljanje priliva kapitala 'sudden stop'; agregatna tražnja i privredna aktivnost; fiskalna i monetarna politika; depresijacija dinara
Sažetak
Rad pokazuje da je svetska kriza, preko pada priliva kapitala dovela do snažne monetarne kontrakcije, smanjenja tražnje i posledično pada proizvodnje u Srbiji. Reakcija fiskalne i monetarne politike bila je nekoordinirana, uglavnom iznuđena, a delom kao da krize nema. Fiskalna politika, pod pritiskom političke elite ispunjava deo populističkih predizbornih obećanja i uprkos nastupajućoj krizi povećava javnu potrošnju. NBS je braneći dinar od velikog pada iznuđeno vodila restriktivnu politiku. Tako je neplanirana reakcija na krizu bila ekspanzivna fiskalna i restriktivna monetarna politika, iako bi verovatno dobar odgovor bio upravo suprotno. Ova loša kombinacija politika prevaliće se i na 2009., tj. zbog smanjenih prihoda fiskalni deficit će verovatno biti dvostruko veći od planiranog (1,75% BDP-a), što će da oteža monetarno opuštanje preko potrebno privredi. NBS je verovatno preterala sa odbranom dinara kako u pogledu nivoa tako i dužine perioda, te bi sada trebala da dozvoli brži pad dinara na svoju održivu vrednost. Time bi se zaustavilo već sada opasno smanjenje deviznih rezervi i tako otklonila opasnost od špekulativnog napada na dinar, s jedne strane a uspostavila bi se relativna cena (realni kurs) koja bi okrenula tražnju ka razmenjivim proizvodima: izvoznim i onim koji se takmiče sa uvozom, sa druge strane.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka