Akcije

Ekonomika preduzeća
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [14]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 57, br. 3-4, str. 138-155
Savremeni izazovi integralnog istraživanja kvaliteta finansijskih izveštaja
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Finansijsko izveštavanje doprinosi podizanju transparentnosti procesa na tržištu kapitala, zaštiti interesa investitora i povećanju sigurnosti u procesu donošenja odluka. Kao takvo, ono ima veoma važnu ulogu u procesima ublažavanja informacione asimetrije i održavanja stabilnosti finansijskog sistema. S druge strane, kompleksnost poslovnih transakcija, neophodnost postojanja računovodstvenih opcija, neetičko ponašanje učesnika u procesu izveštavanja i sl. imaju za posledicu da, ne retko, u praksi informacije u finansijskim izveštajima odstupaju od ekonomske realnosti. Moguće posledice takvog izveštavanja po preduzeće, investitore, finansijska tržišta i računovodstvenu profesiju nalažu veoma ozbiljno bavljenje ovim problemima i na institucionalnom nivou, u smislu obezbeđenja potrebnog kvaliteta, ali i na nivou pronalaženja načina za što pouzdaniju analizu kvaliteta pojedinačnih finansijskih izveštaja. Uprkos naporima zakonodavca, regulatornih tela i profesije da se obezbedi istinito i pošteno izveštavanje kreativno finansijsko izveštavanje opstaje kao realna opasnost po kvalitet finansijskog izveštavanja. Činjenica je, pri tome, da tržište u svim velikim finansijskim prevarama nije na vreme prepoznalo i inkorporiralo u vrednost akcija prisutne rizike koji su pratili poslovanje takvih kompanija. To ukazuje na dve stvari. Prvo, između performansi preduzeća i njegove tržišne vrednosti postoji logična povezanost, u smislu da je realno očekivati da se dobra (naravno, isto važi i za loša) ostvarenja pretoče u njima odgovarajuće tržišne vrednosti. Uostalom dok je tržište verovalo dobrim ostvarenjima u finansijskim izveštajima i na tome utemeljenim očekivanjima, dotle su i tržišne vrednosti kompanija beležile rast. Drugo, problem nije u tome da li će tržište reagovati na dobre ili loše vesti koje donose finansijski izveštaji. Izvesno, efikasno tržište to podrazumeva. Problem nastaje onda kada tržište ne prepozna na vreme skrivene gubitke i latentne rezerve u finansijskim izveštajima i na pogrešnim informacijama gradi tržišne vrednosti preduzeća. Nevolje po investitore i druge interesne grupe najvećim delom nastaju u tom intervalu od nastanka stvarnih problema do njihovog identifikovanja. Očigledno, zastupnici teze da se investitori mogu bezbedno oslanjati samo na tržišne informacije ignorišu elementarnu povezanost između kvaliteta ostvarenja preduzeća i njegove tržišne vrednosti. Iz prethodno rečenog proizilazi da su korisnici informacija prinuđeni da dodatno procenjuju kvalitet finansijskih izveštaja, nezavisno od postojanja zakonskih i profesionalnih ograničenja koja stoje na putu sprečavanja kreativnog izveštavanja i 'garancija' nezavisnih revizora u pogledu kvaliteta finansijskih izveštaja. Pri tome, treba imati u vidu da preispitivanje kvaliteta izveštavanja i prepoznavanje informacionih rizika podrazumeva širok spektar računovodstvenih znanja, poznavanje specifičnosti privrednih oblasti, grupacija, grana i pojedinačnih preduzeća, identifikovanje poslovnih situacija koje pogoduju kreativnom izveštavanju i posedovanje visokih analitičkih sposobnosti, koje nadilaze zahteve standardne tradicionalne analize finansijskih izveštaja. Kompleksnost prepoznavanja bilansnih rizika zahteva da se problem identifikovanja upozoravajućih signala posmatra nešto šire i ne vezuje samo za finansijske izveštaje. U tom kontekstu, za finansijske analitičare je od velike koristi prepoznavanje poslovnih situacija kod kojih postoji povećani rizik od nedozvoljenih postupanja u finansijskim izveštajima. Povećanje kapitala, problemi u ispunjavanju ugovornih obaveza, inicijalna javna ponuda, kvalitet korporativnog upravljanja, zasnovanost kompenzacija na performansama, transakcije sa povezanim licima, mogućnosti preuzimanja preduzeća i restrukturiranje preduzeća predstavljaju neke od karakterističnih situacija koje prati povećani rizik od manipulacija. Naravno, to ne znači da sva preduzeća u svim ovim procesima namerno izobličavaju finansijski položaj i uspeh preduzeća. Takođe, to ne znači da i u nekim drugim situacijama rizik ne postoji. Izraženi interesi koji prate navedene procese povećavaju rizik. Potpunija i efikasnija analiza kvaliteta finansijskih izveštaja podrazumeva procenu kvaliteta sistema finansijskog izveštavanja (podrazumeva procene kvaliteta institucionalizacije sistema finansijskog izveštavanja, kvaliteta regulative, kvaliteta primene regulative, nivoa profesionalne edukacije i kulture izveštavanja), analizu kvaliteta finansijskih izveštaja (podrazumeva procenu kvaliteta revizora, identifikovanje ključnih računovodstveni politika, procenu konzistentnosti primene računovodstvenih politika, poređenje primenjenih računovodstvenih politika sa konkurentskim preduzećima i procenu kvaliteta obelodanjivanja) i analizu upozoravajućih signala (red flags analysis) koja je sračunata na prepoznavanje rizika od kreativnog finansijskog izveštavanja i izloženosti preduzeća poslovno-finansijskim rizicima. Konačno, valja na kraju napomenuti da prepoznavanje problema u finansijskim izveštajima ne znači automatski i odustajanje, primera radi investitora, od ulaganja u preduzeće ili potencijalnog preuzimaoca od ciljnog društva, ili donošenja odluke o dezinvestiranju i preusmeravanju kapitala u druga preduzeća. Imperativ identifikovanja stvarne finansijske pozicije je sagledavanje svih rizika (ponekad i šansi) i u takvim uslovima donošenje kvalitetnih odluka. To pred finansijske analitičare stavlja nove izazove u pogledu kvantificiranja skrivenih gubitaka i mogućih latentnih rezervi.
Reference
*** (2007) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja, IFRS. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Ball, R., Shivakumar, L. (2008) Earnings quality at initial public offerings. Journal of Accounting & Economics
Benston, G., Bromwich, M., Litan, R., Wagenhofer, A. (2006) Worldwide financial reporting. Oxford Scholarship Online
Byard, D., Li, Y., Weintrop, J. (2006) Corporate governance and the quality of financial analysts' information. Journal of Accounting and Public Policy
Ehrbar, A. (1998) EVA: The real key to creating wealth. New York: John Wiley and Sons, Inc
Gaughan, P.A. (2004) Mergers, acquisitions, and corporate restructurings. New York, itd: Wiley
Grant, M.R., Visconti, M. (2006) Strategic background to corporate accounting scandals. Long Range Planning, 39
Healy, M.P., Palepu, G.K. (2001) Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 31
Iatridis, G. (2008) Accounting disclosure and firms' financials attributes: Evidence from the UK stock markets. International Review of Financial Analysis, 17
Kane, J.E. (2004) Continuing dangers of disinformation in corporate accounting reports. Review of Financial Economics, 13
Low, M., Davey, H., Hooper, K. (2008) Accounting scandals, ethical dilemmas and educational challenges. Critical Perspectives on Accounting, 19
Malinić, D. (2008) Finansijsko izveštavanje kao determinanta kvaliteta korporativnog upravljanja. u: Uloga i zadaci finansijskog izveštavanja u procesu pridruživanja EU, Simpozijum Računovodstvo i poslovne finansije u savremenim uslovima poslovanja (XXXIX), Zlatibor, Zbornik radova
Malinić, D. (2007) Kompenzacione šeme za menadžere. u: Korporativno i javno upravljanje u funkciji razvoja konkurentnosti, Miločerski ekonomski forum, Zbornik radova
Mintz, M.S., Morris, E.R. (2008) Ethical obligations and decision making in accounting. Mc-Graw Hill
Mulford, W.C., Comiskey, E.E. (2002) Financial numbers game: Detecting creative accounting practices. New York: John Wiley & Sons, Inc
Penman, S.H. (2001) Financial statement analysis and security valuation. New York: Mcgraw-Hill
Reilly, F.K., Brown, K.C. (2003) Investment analysis and portfolio management. Mason, Ohio: Thomson
Roy, S., Walter, I. (2006) Governing the modern corporation: Capital markets, corporate control, and economic performance. Oxford: Scholarship Online, Sep
Shilit, H. (2002) Financial shenanigans. New York: McGraw-Hill
Weston, F.J., Siu, J.A., Johnson, B.A. (2001) Takeovers, restructuring, and corporate governance. New Jersey: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2009.

Povezani članci

Ekonomika preduzeća (2009)
Prepoznavanje bilansnih rizika
Malinić Dejan

Ekonomika preduzeća (2008)
Creative financial reporting as a source of information risks
Malinić Dejan

Ekonomika preduzeća (2010)
Accounting profession credibility as a factor of capital market development
Malinić Dejan

prikaži sve [59]