Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 60, br. 1-2, str. 41-49
Javne finansije Srbije - čemu privreda može da se nada?
Fiscal Council of the Republic of Serbia, Belgrade
Sažetak
Preduzeća od javnog sektora očekuju niske poreze, odgovarajuću budžetsku podršku i doprinos stabilnosti fiskalnog i finansijskog sistema. Sva tri zadatka aktuelne javne finansije ne obavljaju na odgovarajući način. Prvo, javna potrošnja je u Srbiji visoka i neodgovarajuća. Kvalitet usluga koji javni sektor pruža privredi nije na zadovoljavajućem nivou. Drugo, struktura javnih rashoda je nepovoljna.Tekući rashodi, a unutarnjih plate i penzije, imaju prednost, dok se, s druge strane, sprovodi i planira oštro smanjenje kapitalnih rashoda, subvencija i državnih pozajmica, kao i kupovina robe i usluga iz budžeta. Treće, javne finansije ne unapređuju finansijsku stabilnost. Država je snažan konkurent preduzećima na finansijskom tržištu, a dostignuta je i u zakonska i ekonomska granica javnog duga. U sklopu potrebne osmišljene reforme javnog sektora, biće potrebno da najpre država pokaže ozbiljnost i da sveobuhvatnom reformom pokaže privredi da će uslovi i troškovi poslovanja ubuduće biti povoljniji. Tada bi i poreska reforma bila lakše prihvaćena od strane privrede i građana.
Reference
Arsić, M., Altiparmakov, N., Randjelović, S., Bućić, A., Vasiljević, D., Levitas, T. (2010) Poreska politika u Srbiji - pogled u napred / Tax policy in Serbia: A look forward. Beograd: USAID, Sega projekat
Fiscal Council (2011) Ratings of fiscal strategy report and the proposal of the budget Bill for 2012. Belgrade, December 2011
IMF (2011) World economic outlook: Slowing growth, rising risks. September
International Monetary Fund (2011) Regional Economic Outlook: Europe. October
Ivošević, Z. (2011) Razgraničenje i problemi nadležnosti u zaštiti prava po osnovu rada. Pravni zapisi, 2(2): 447-466
Stamenković, S., i dr. (2010) Post-crisis model of economic growth and development of Serbia: 2011-2020. Belgrade: USAID Sega Project
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekopre1202041V
objavljen u SCIndeksu: 08.06.2012.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2013)
Ostvarivanje prava policijskih službenika na dodatke na platu
Marković Velisav

Ekon horizonti (2012)
Postkrizna realokacija faktora rasta
Jakopin Edvard

Nauka bezbednost policija (2012)
Ostvarivanje prava policijskih službenika na dodatke na platu
Marković Velisav

prikaži sve [4]