Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, br. 97, str. 197-207
Obolodiplosis robiniae (Haldeman) (Diptera: Cecidomyiidae) - nova štetočina bagrema u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: Obolodiplosis robiniae; Robinia pseudoacacia; Platygaster robiniae; invazivna biljka; invazivni insekt
Sažetak
Bagremova muva galica Obolodiplosis robiniae (Haldeman) potiče iz Pensilvanije (SAD). Introdukovana je u Evropu 2003. god. u Italiju, pokrajina Veneto. Veoma brzo se širila i sledeće godine je konstatovana u Češkoj i Sloveniji. nađena je 2005. god. u južnom Tirolu, 2006. god. u Mađarskoj, južnoj Slovačkoj, Nemačkoj, Hrvatskoj, Ukrajini i Srbiji, a 2007. god. u Albaniji, Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Francuskoj, Crnoj Gori, Holandiji, Poljskoj, Švajcarskoj, Rusiji i Vel. Britaniji. Ekspanzija bagremove muve galice je zahvatila i Japan, Južnu Koreju, gde je prvi put zabeležena 2002. godine, a 2005. god. je konstatovana u Kini. Prvi nalaz u Srbiji je zabeležen u jesen 2006. god. u okolini Šapca. U toku 2007. god. je konstatovana u Beogradu, a iste i naredne (2008. god.) godine zabeležena je na brojnim lokalitetima u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Proučavana je biologija O. robiniae, način rasprostiranja, prirodni neprijatelji i ekološki značaj.
Reference
*** (2008) Osnovnye napravlenija issledovanij. Vserossijskij naučno-issledovatel'skij institut lesovodstva i mehanizacii lesnogo hozjajstva (VNIILM) - Otdel zaščity lesa, http://www.fguvniilm.ru/index.php?a=6&s=5
Csóka, G. (2006) Az acac-gubasszunyog (Obolodiplosis robiniae) (Haldeman) megjelenese. Magyarorsyagon, Novenyvedelem, Budapest, 42 (12) 663-664
Dimić, N., Graora, D., Magud, B., Perić, P. (1999) Opet jedna nova vrsta minera lista u entomofauni Jugoslavije. Biljni lekar, Beograd, 1, (34-37)
Duso, C., Skuhrava, M. (2004) First record of Obolodiplosis robiniae (Haldeman) (Diptera Cecidomyiidae) galling leaves of Robinia pseudoacacia L. (Fabaceae) in Italy and Europe. Frustula entomologica, Pisa, XXV (XXXVIII), 117-122
Duso, C., Fontana, P., Tirello, P. (2005) Diffusione in Italia e in Europa di Obolodiplosis robiniae (Haldeman), dittero cecidomyide nearctico dannoso a Robinia pseudoacacia. Informatore fitopatologico, 5, str. 30-33, ISSN 0020-0735
Glavendekić, M., Mihajlović, Lj., Marjanović, S. (2008) Platygaster robiniae Buhl & Duso (Hymenoptera, Platygastridae) parasitoid of Obolodiplosis robiniae (Diptera, Cecidomyiidae) in Serbia and Montenegro. u: 'Contemporary state and development prospects of microbiology and biotechnology', International conference, Minsk, Proceedings, Tom 2, 358-360
Glavendekić, M.M., Mihajlović, L. (2007) Obolodiplosis robiniae (Haldeman) (Diptera Cecidomyiidae) new invasive alien species on black locust in Serbia and Montenegro. u: IUFRO WG 7.03 - 'Integrated management of forest developing insects', Vienna, Proceedings
Jakovljević, I., Glavendekić, M., Mihajlović, Lj. (2007) Obolodiplosis robiniae (Diptera: Cecidomyiidae) invazivna vrsta u rasadnicima i na urbanom zelenilu. u: Simpozijum sa savenovanjem o zaštiti bilja (XIII), Zlatibor, zbornik rezimea, str. 141-142
Kodoi, F., Lee, H.S., Uechi, N., Yukawa, J. (2003) Occurrence of obolodiplosis robiniae (Diptera: Cecidomyiidae) in Japan and South Korea. Esakia, Tokyo, 43, (35-41)
Laguerre, M., Dauphin, P. (2007) Présence en France d'Obolodiplosis robiniae (Haldeman) (Diptera Cecidomyiidae), gallicole sur Robinia pseudoacacia L. (Fabaceae). Bulletin, 3, (291-296)
Marković, Č., Stojanović, A. (2008) Nalaz bagremove lisne ose Nematus tibialis (Newman) (Hymenoptera, Tenthredinidae) u Srbiji. Biljni lekar, vol. 36, br. 2, str. 131-135
Mihajlović, Lj., Spasić, R., Milošević, G., Šestović, M. (1994) Bagremov miner (Parectopa robiniella Clemens) (Lepidoptera, Gracillariidae) nova štetočina bagrema na Deliblatskoj peščari. u: Konferencija Deliblatski pesak (VI), zbornik radova, str. 503-510
Mihajlović, L. (2007) Metcalfa pruinosa (Say) (Homoptera: Auchenorrhyncha) nova štetna vrsta za entomofaunu Srbije. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 95, str. 127-134
Skuhravá, M., Skuhravý, V., Csóka, G. (2007) The invasive spread of the gall midge Obolodiplosis robiniae in Europe. Cecidology, Prague, 22(2) 84-90
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF0897197M
objavljen u SCIndeksu: 26.12.2008.