Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, br. 99, str. 7-14
Redizajn koncepta kooperacije u preradi drveta
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 7FH/7125095

Sažetak
Kooperacija, u kombinaciji sa specijalizacijom, ima za cilj bolje korišćenje resursa, skraćenje ciklusa proizvodnje i sniženje troškova. To znači da kooperacija i specijalizacija, pored tehnološkog imaju i organizacioni aspekt. Problem u preradi drveta je činjenica da se organizacioni aspekt u potpunosti zapostavlja. Zbog toga specijalizacija i kooperacija ne mogu da ispune svoj cilj. Ovaj rad ima za cilj da ukaže na značaj organizacionog aspekta. Izbor kooperanata se ne može vršiti na osnovu cene i poznanstva, preporuke i sl. Može se definisati veći broj kriterijuma koji mogu da odluče izbor kooperanata. U radu su usvojena dva. Cena posla i sopstveni trošak skladištenja. Koristeći višekriterijumsko odlučivanje, moguće je definisati alternativu koja obezbeđuje istovremeno najnižu ukupnu cenu posla i najniže ukupne sopstvene troškove skladištenja.
Reference
*** (2001) Criterium decision plus - complete decision formulation, analysis, and presentation for windows. Info Harvest Inc
Čupić, M.E., Rao, T.V.M. (1987) Savremeno odlučivanje - metode i primena. Beograd: Naučna knjiga
Dulanović, Ž., Jaško, O. (2007) Osnovi organizacije poslovnih sistema. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Dulanović, Ž.I., Jaško, O. (2005) Organizaciona struktura i promene. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Golden, B.L., Wasil, E.A., Harker, P.T. (1989) The analytic hierarchy process: Application and studies. Berlin, itd: Springer Verlag
Saaty, T.L. (1992) Multi criteria decision making: The analytical hierarchy process. Pittsburg: RWS Publications
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF0999007V
objavljen u SCIndeksu: 15.09.2009.

Povezani članci