Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 12, br. 1, str. 135-146
Izučavanje školske lektire u problemsko-stvaralačkom metodičkom sistemu nastave (F. M. Dostojevski - Zločin i kazna)
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Sažetak
U radu se polazi od dimenzija (gnoseoloških, psiholoških, pedagoških) kreativnog rešavanja problema i ukazuje na didaktičko-metodičke činioce i strategije problemske nastave u proučavanju školske lektire. Nakon definisanja ključnih kriterijuma problemskog modelovanja (informaciono-sadržajne protivurečnosti i novine, motivacione vrednosti, strukturalne povezanosti sadržaja i mentalnih radnji i celishodnosti/ekonomičnosti) autorka je ponudila model nastavnog tumačenja dela F.M. Dostojevskog 'Zločin i kazna' u problemsko-stvaralačkom metodičkom sistemu. Ovaj sistem - utemeljen na teorijama literarne gnoseologije, komunikologije i estetske recepcije - u prvi plan ističe umetnički sadržaj, a stvaralačke postupke učenika usmerava na originalna, kreativna i kritička tumačenja literarnih fenomena. Zaključuje se da u procesu stvaralačkog komponovanja metodičkih postupaka na putu kroz umetnički svet, učenici moraju biti podstaknuti problemskom situacijom, jer će se tek tada istraživački usmeriti i pokazati svoju misaonu sposobnost u sferi novog i višeg kvaliteta.
Reference
Dostojevski, F.M. (1983) Zločin i kazna. Beograd: IRO Rad
Gajić, O. (2004) Problemska nastava književnosti u teoriji i praksi - rezultati eksperimentalnih istraživanja. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju
Ilić, P. (1998) Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi - metodika nastave. Novi Sad: Zmaj
Marek, J. (1978) Rasprava - pojam, osnovni elementi i metodički aspekti. u: Raspravljanje u nastavi usmenog i pismenog izražavanja, Sarajevo: Svjetlost
Marinković, S. (1995) Metodika kreativne nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Kreativni centar
Milatović, V. (1985) Odnos teorijske i metodičke interpretacije književnog dela. Književnost i jezik, (1-2): 103-106
Milosavljević, P. (1997) Teorija književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nikolić, L., Milić, B. (1999) Čitanka sa književnoistorijskim pojmovima za 4. razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nikolić, M. (1992) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Petrović, T. (2005) Književnost za decu - teorija. Sombor: Učiteljski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2010.