Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 13, br. 1-2, str. 125-134
Neki problemi u realizaciji nastave srpskoga jezika na Pedagoškom fakultetu
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
Sažetak
Uspeh studenata u nastavi srpskog jezika u priličnoj meri zavisi od njihovog ranije stečenog znanja koje bi trebalo da posluži kao platforma za jedan ozbiljniji i dublji pristup izučavanju jezika. Rezultati koje naši studenti ostvaruju na testovima sa prijemnog ispita, kao i na testovima s početka semestra (koji im se daju radi utvrđivanja početne pozicije svakog studenta ponaosob u odnosu na oblast koja će se izučavati) redovno ukazuju na to da je znanje naših srednjoškolaca nepotpuno u elementarnim stvarima, te da prethodni ciklus njihovog školovanja nije valjano okončan, barem ne kada je nastava jezika u pitanju. Da je to zaista tako, potvrđuju i rezultati jednog malog istraživanja među učenicima četiri somborske srednje škole (na uzorku od 100 učenika). Budući da analiza rezultata ostvarenih na testu predočava postojanje ozbiljnih praznina u znanju naših srednjoškolaca, s pravom bi se moglo ustvrditi da 'zajednica' jezika i književnosti u nastavnom procesu, premda sasvim prirodna, ipak opstaje na uštrb jezika. U radu se ukazuje na konkretne probleme pri usvajanju gradiva iz svake oblasti ponaosob, analiziraju se uzroci i predlažu nužni koraci koje bi valjalo preduzeti radi prevazilaženja postojeće situacije. Pri analizi, nisu zanemareni ni lični stavovi učenika prema gramatici, koji se vide u njihovim komentarima ispisanim na marginama testa, a koji, opet, pokazuju da učenici nemaju jasnu, celovitu sliku predmeta koji proučavaju, niti im je jasno kakvu ulogu ima učenje gramatike maternjeg jezika, za koju vrstu komunikacije je ono korisno i je li uopšte potrebno. To kod njih po pravilu stvara osećaj inferiornosti i odbojnosti ne samo prema gramatici srpskoga jezika već i prema jeziku uopšte.
Reference
Pešikan, M., Jerković, J., Pižurica, M. (1994) Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
Stanojčić, Ž.S., Popović, L.B. (2002) Gramatika srpskoga jezika - udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.07.2010.