Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 14, br. 2, str. 125-138
Kriza obrazovanja u svetlu kulturnih i generacijskih promena
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
Ključne reči: školski sistem; kriza obrazovanja; detinjstvo; generacija; međugeneracijski sukobi
Sažetak
Autor krizu sistema obrazovanja dovodi u neposrednu vezu sa promenama u funkciji obrazovanja, školskoj kulturi, detinjstvu i međugeneracijskim odnosima između nastavnika i učenika. Ulaskom kulture u posmoderno doba kulturno znanje prethodnih generacija više nije dovoljno novim generacijama: iskustvo starijih mladima nije od presudnog značaja. Ta situacija menja društvene odnose u celini, a autor je proglašava glavnim generatorom krize školskog sistema. Rešenje nije u pomacima unutar samog školskog sistema, nego u promeni doživljaja detinjstva. Ne može se mnogo postići direktinim uticanjem na odnose u školi. Potrebno je uskladiti zahteve koje pred školu stavljaju promenjene funkcije i novi ciljevi škole. Problemi se rešavaju formiranjem takvog školskog modela u kome bi i učenici i nastavnici, dakle obe generacije, primenjivali jednu kulturu i prihvatali jednu definiciju škole i društva. Sadašnja dezintegracija međugeneracijskih odnosa između nastavnika i učenika vodi sve izraženijem simboličkom nasilju u obrazovanju.
Reference
Arijes, F. (1989) Vekovi detinjstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Asman, A. (2002) Rad na nacionalnom pamćenju - kratka istorija nemačke ideje obrazovanja. Zemun: Biblioteka XX vek
Backe-Hansen, E. (2001) Young people between home and school. u: Edwards R. [ur.] Children, home and school: Regulation, autonomy and connection, London - New York: Routledge & Falmer
Bek, U. (2001) Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić
Bourdieu, P., Passeron, J. (1977) Reproduction in education, society and culture. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Burdje, P. (2001) Vladavina muškaraca. Podgorica: CID i Univerzitet Crne Gore
Carroll, J. (1978) In spite of intellectuals. Theory and Society, 6(1): 133-150
Darendorf, R. (1984) Intelektualac i društvo - društvena funkcija 'budale' u XX veku. Gradina, br. 12
de Mause, L., ur. (1979) The History of Childhood. New York: Psychohistory Press
Dibe, F. (2002) Srednjoškolci. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Džejms, A., Praut, A. (2004) Strategije i strukture - ka novoj perspektivi u odnosu na dečja iskustva porodičnog života. u: Tomanović Smiljka [ur.] Sociologija detinjstva - Sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Eriksen, T.H. (2003) Tiranija trenutka - brzo i sporo vreme u informacionom društvu. Beograd: Biblioteka XX vek
Frenes, I. (2004) Dimenzije detinjstva. u: Tomanović Smiljka [ur.] Sociologija detinjstva - Sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati - rođenje zatvora. Beograd: Prosveta
Gidens, E. (1998) Posledice modernosti. Beograd: Filip Višnjić
Gidens, E. (2005) Odbegli svet. Beograd: Stubovi kulture
Kolakovski, L. (1987) Moderna na beskonačnoj probi. u: Kšištof M. [ur.] O krizi, Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Kon, I.S. (1991) Dete i kultura. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Liotar, Ž. (1988) Postmoderno stanje. Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo
Lorenz, K. (1978) Temelji etologije. Zagreb: Globus, orig. izd. - Springer, 1978
Mayall, B. (1994) Childrens childhoods: Observed and experienced. London: The Falmers Press
Mead, G.H. (2003) Um, osoba i društvo. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Mead, M. (1970) Culture and commitment: A study of generation gap. Garden City, NY: Doubleday
Mid, M. (1978) Sazrevanje na Samoi. Beograd: Prosveta
Milić, A. (1978) Klasa i porodica. Beograd: Radnička štampa
Nenadić, M. (2007) Kriza ideje obrazovanja i evropski integracioni procesi. Pedagogija, vol. 62, br. 2, str. 192-205
Nenadić, M. (2006) Obrazovanje 'Tiranija trenutka' i promene 'besnom brzinom'. Pedagogija, vol. 61, br. 1, str. 26-37
Niče, F. (1987) Šopenhauer kao vaspitač. Beograd: Grafos
Nikandrov, N. (1996) Obrazovanje u Rusiji posle perestrojke - potraga za novim vrednostima. Norma, vol. 2, br. 3, str. 11-22
Onore, K. (2005) Pohvala sporosti kako jedan svetski pokret prkosi kultu brzine. Beograd: Algoritam
Parsons, T. (2004) The school as a social system. u: Ballantine J.H., Spade J.Z. [ur.] Schools and Societal: A Sociological Approach to Education, Belmont: Wadsworth/Thomson, Second Editions
Pavlović, V. (2003) Društveni pokreti i promene. Beograd: Udruženje za političke nauke
Prout, A., James, A., ur. (1990) Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociology of Childhood. London: the Falmer Press
Tejlor, Č. (2003) Politika priznanja. u: Gatman Ejmi [ur.] Multikulturalizam - Ispitivanje politike priznanja, Novi Sad: Centar za multikulturalnost, str. 11-44
Tomanović, S., ur. (2004) Sociologija detinjstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Turen, A. (1985) Sociologija društvenih pokreta. Beograd: Radnička štampa
Turza, K. (1996) Modernost na biciklu - renesansa-grad-porodica. Beograd: Akademija Nova
Vejming, T. (2004) Mnogostrane modernosti - preliminarno ispitivanje implikacija istočnoazijske modernosti. u: Harison L.E., Hantington S.P. [ur.] Kultura je važna - kako vrednosti uobličavaju ljudski život, Beograd: Plato
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2011.