Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, vol. 27, br. 2, str. 181-185
Globalizacija i etnički, religijski i kulturni identiteti nacija i nacionalnih manjina
Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet
Sažetak
Svaki etnicitet poseduje više ili manje zaokruženu celinu etničkih, religijskih i kulturnih karakteristika. Njihov skup čini ono što imenujemo pojmom "identitet". Po tome se identitetu pripadnici jednog etniciteta, kao i on sam, razlikuju od drugih etničkih skupina. Naravno da nema "čistog" identiteta, ali jeste činjenica da istorijski "starije" nacije baštine čvršći identitet dok bliski a "mali" narodi ekstremno insistiraju na nekoj identitarnoj razlici da to utiče na njihov odnos i može proizvesti netrpeljivost do konflikta, čak rata. Pitanje globalizacije, koja može narušiti identitet malih naroda, predmet je rasprave sa okruglog stola "Globalizacija, akulturacija i identiteti na Balkanu", održanog 12. decembra 2002. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu u okviru projekta "Kulturni i etnički odnosi na Balkanu - mogućnosti regionalne i evropske integracije". Izlaganja sa okruglog stola donosimo posle uvodnog teksta.
Reference
Đorđević, D.B., Todorović, D.M., Živković, J., ur. (2001) Vere manjina i manjinske vere. Niš: Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije
Đorđević, D.B. (2002) Romas as a trans-border ethnic and cultural group. u: Mitrović Lj., Đorđević D., Todorović D. [ur.] Globalizacija, akulturacija i identitet na Balkanu, Niš: Filozofski fakultet, str. 67-78
Đorđević, D.B. (2002) Kultura Roma. Beograd, itd: Kultura, 1-224
Eriksen, T.H. (2002) Paranoja globalizacije. Sarajevo
Hristov, P. (2001) Kultura i granica, kultura na granicata. u: The Border, Sofia: Granicata, str. 5-20
Mitrović, L.R., Đorđević, D.B., Todorović, D., ur. (2002) Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana. Niš: Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije
Mitrović, L.R., Đorđević, D.B., Todorović, D., Mašović, D.R., ur. (2002) Globalizacija, akulturacija i identiteti na Balkanu. Niš: Punta
Stojković, B.V. (2002) Identitet i komunikacija. Beograd: Čigoja štampa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.