Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 30, br. 3, str. 427-440
Održivi razvoj i kvalitet života
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu

e-adresavmiltojevic@yahoo.com
Ključne reči: ekološke potrebe; kvalitet života; kvalitet životne sredine; kvalitet radne sredine; održivi razvoj
Sažetak
Ekološka kriza kao osnovno obeležje savremene civilizacije, dovodi u pitanje zadovoljavanje mnogobrojni ljudskih potreba, dalji razvoj, pa čak i opstanak. Prva i druga industrijska revolucija nisu imale sluha za životnu sredinu, pa se u drugoj polovini dvadesetog veka ukazuje na narušavanje ekološke ravnoteže kao posledice neusklađenosti između tehnosfere, sociosfere i biosfere i traga za mogućim putevima prevazilaženja problema i rešavanja "sukoba" na relaciji društvo-priroda. Ekologizacija društva proširuje lepezu potreba ekološkim potrebama koje se suprotstavljaju tradicionalnim ekonomskim potrebama gomilanja materijalnih dobara i proizvodnji koja ne vodi računa o životnoj sredini. U radu se, između ostalog ukazuje da opšteprihvaćeni model razvoja - održivi razvoj, za cilj ima ne samo zaštitu životne sredine, već poboljšanje kvaliteta života jer se zalaže za zadovoljavanje potreba sadašnjih i budućih generacija.
Reference
*** (1990) Environment and the world of work. u: International Labour Conference, 77th session, Report of the Director-General, Geneva, Part I
Čobeljić, N. (1991) Društveno ekonomski aspekti zaštite životne sredine. u: Problemi nauke u budućnosti, Beograd: Srpska akademija nauke i umetnosti
Đukanović, M. (1991) Ekološki izazov. Beograd: Elita
Fradier, G. (1976) A propose de la qualité de la vie. Paris: UNESCO
Fromm, E. (1971) Čovjek za sebe - istraživanje o psihologiji etike. Zagreb: Naprijed
Heler, A. (1981) Teorija i praksa - njihov odnos prema ljudskim potrebama. Treći program, Radio Beograd, 50
Kurc, P., i dr. (2000) Humanistički manifest 2000 - poziv na novi planetarni humanizam. Beograd: Filip Višnjić
Lay, V. (1991) Kvaliteta života stanovništva Hrvatske. Sociologija, vol. 33, br. 3, str. 297-314
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Makljarskij, M.B. (1995) Ustojčivoe razitie i ëkologičeski potrebnosti. Socis, br. 4
Markovič, Ž.D. (1998) Social'na ëkologija i kačestvo žizni. Moskva: Izdatel'stvo MNËPU
Marković, D.Ž. (2005) Socijalna ekologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Marković, M. (1990) The development vision of socialist humanism. u: Ethics of Environment and Development, London: Belhaven Press
Marshall, G., ur. (1998) Dictionary of sociology. Oxford, itd: Oxford University Press
Maslov, A.H. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Mccall, S. (1975) Quality of life. Social Indicators Research, 2
Milbrath, W.L. (1979) Indicateurs de la qualité de l'environment. u: Rapports et documents de science sociales, UNESCO, N. 38
Miltojević, V. (2001) Ekološka kultura i kvalitet života. Niš: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Miltojević, V. (2005) Ekološka kultura i razvoj sela. saopštenje
Miltojević, V. (2005) Ekološka kultura. Niš: Fakultet zaštite na radu
Moiseev, N.N. (1995) Istoričeskoe razvitie i ëkologičeskoe obrazovanie. Moskva: Izdatel'stvo MNËPU
Moles, A. Beleške o konceptu 'kvaliteta života'. u: Zbornik međunarodne konferencije Nauka i društvo, Beograd, tom II
Nenadić, M.N. (1997) Novi duh obrazovanja. Beograd: Prosveta
Pečujlić, M. (1991) Savremena sociologija - stara i nova slika sveta. Beograd: Službeni list
Pušić, L.M. (2001) Održivi grad - ka jednoj sociologiji okruženja. Beograd: Srboštampa
Rihta, R., i dr. (1974) Civilizacija na raskršću. Beograd, itd: Komunist
Szalai, A. (1980) Meaning of comparative investigation of the quality of life. u: The Quality of Life, Comparative studies International Sociological Association, South Beverly Drive: ISA SAGE Publication, inc
United Nation Commission on Sustainable Development (2001) Indicators of sustainable development: Framework and methodologies. New York
World Commission on Environment and Development (1987) Our common future. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci