Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 32, br. 4, str. 881-900
Nezaposlenost radne snage u Srbiji kao razvojni problem
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresabomil@prafak.ni.ac.yu, sgolub@ptt.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149014D: Kultura mira, identiteti i međuetnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije

Ključne reči: nezaposlenost radne snage; ekonomski razvoj; socijalni problemi; ekonomske reforme; privatizacija preduzeća; investicije; strana ulaganja; evrointegracija
Sažetak
U radu se polazi od toga da je visoka nezaposlenost radne snage u Srbiji uslovljena njenim niskim stepenom ekonomskog razvoja i procesima ekonomskih reformi koje ona sprovodi zadnjih godina. Kao takva, ona čini da radna snaga ostane nedovoljno iskorišćen razvojni potencijal i da izaziva brojne socijalne probleme u društvu. Takva nezaposlenost neodrživa je iz ekonomskih i socijalnih razloga, kao i zbog toka evrointegracijskih procesa u koje je Srbija ušla. Povećanje zaposlenosti treba da bude u samom vrhu razvojnih prioriteta Srbije. Autor ističe da bi se to moglo ostvariti povećanjem investicija iz domaćih i inostranih izvora; njihovim usmeravanjem na ulaganja u industriju i poljoprivredu, stimulisanjem i podsticanjem svih oblika preduzetništva, korišćenjem pomoći od strane EU i nastavkom reformi tržišta rada i sistema zapošljavanja radne snage. Na taj način Srbija bi postala ekonomski razvijenija zemlja sa manjim kontigentom nezaposlene radne snage i, kao takva, pripremljenija za priključenje Evropskoj uniji.
Reference
Begović, B., Mijatović, B. (2005) Četiri godine tranzicije u Srbiji. Beograd: Centar za liberalno demokratske studije
Bejatović, P., Viktor, G. (2002) (Ne)zaposlenost u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Institut za finansije
Božić, M. (2006) Ekonomija - preporuke za budućnost. Teme, vol. 30, br. 1, januar-mart
Božić, M. (2006) Nezaposlenost radne snage - uzrok i posledica procesa tranzicije na Balkanu. u: Balgaria - Evropa: integriraneto kato proces (Analiz na transformaciata i adaptaciata), naučna konferencija, referat, Sofija: Bugarska akademija nauka, septembar
Božić, M.R. (2006) Ekonomska politika. Niš: Bona Fides
Golubović, N. (2002) Politika tranzicije i razvojna strategija - koje pouke Srbija može da izvuče iz iskustva ostalih tranzicionih privreda. Teme, vol. 26, br. 4, str. 519-527
Grečić, V. (2003) Međuzavisnost migracije stručnjaka i ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Ekonomski anali, septembar, str. 289-297
Karavidić, S. (2006) Menadžment obrazovanja - socio-ekonomski aspekti razvoja i modeli finansiranja obrazovanja. Beograd: Filozofski fakultet
Reinert, E.S. (2006) Globalna ekonomija - kako su bogati postali bogati i zašto siromašni postaju siromašniji. Beograd: Čigoja
Stojanović, B. (2005) Tržište rada u EU posle proširenja - stanje i perspektive. u: Marković Slobodan G. [ur.] Evropa i zapadni Balkan posle velikog proširenja, Beograd: Institut za evropske studije, str. 67-109
Vlada Republike Srbije (2006) Memorandum o budžetu i fiskalnoj politici za 2007, sa projekcijama za 2008. i 2009 godinu. Beograd, Decembar (predlog)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.