Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 35, br. 2, str. 345-364
Diverzioni koncept reagovanja na kriminalitet maloletnika u Srbiji - zakonodavstvo i praksa
aUniverzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresabbanovic@jura.kg.ac.rs
Projekat:
Bezbednost i zaštita organizovanja i funkcionisanja vaspitno obrazovnog sistema u Republici Srbiji (osnovna načela, principi, protokoli, procedure i sredstva) (MPNTR - 47017)

Ključne reči: diverzione mere; vaspitni nalozi; maloletni učinioc; javni tužilac; sudija za maloletnike
Sažetak
Proteklu deceniju možemo označiti ključnom u rešavanju krivičnopravnog statusa maloletnika u krivičnom zakonodavstvu Srbije. Ovde, pre svega, mislimo na donošenje novog i posebnog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (stupio na snagu 01. januara 2006.). Naime, prvi put je u Srbiji celokupna krivična materija o maloletnicima (materijalna, procesna, izvršna) smeštena u poseban Zakon o maloletnicima. Sa donošenjem Zakona o maloletnicima, takođe po prvi put, uvedena je zakonska mogućnost za izricanje specifičnih mera prema maloletnicima - vaspitnih naloga. Rad je podeljen u dva dela, teorijski ili zakonodavni i istraživački ili praktični. Zakonodavni akspekt vaspitnih naloga, iako znatno skromnijeg obima, obuhvatiće izlaganje zakonskih uslova koji moraju biti ispunjeni prilikom donošenja odluke o njihovom eventualnom izricanju. Osim toga, ukazaćemo na nadležnost, vrste i postupak izricanja vaspitnih naloga. Praktični aspekt rada obuhvata sprovedeno istraživanje prakse i primene vaspitnih naloga u Srbiji. Istraživanje je obuhvatilo tri grada: Beograd, Novi Sad i Kruševac. Osnovni cilj istraživanja je dobijanje odgovora na glavna (osnovna) pitanja, vezana za primenu i praksu vaspitnih naloga u Srbiji.
Reference
Ansel, M. (1991) Društvena odbrana. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Babić, M., Marković, I. (2009) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka: Pravni fakultet
Becker, H.S. (1963) Outsiders: Studies in the sociology of deviance. New York, itd: Free Press
Braithwaite, J. (2004) Restorative Justice and De-Professionalization. Good Society, 13(1): 28-31
Christie, N. (1977) Conflicts as property. British Journal of Criminology, vol. 17, br. 1, str. 1-15
Dünkel, F. (2006) Juvenile justice systems in Europe - current situation, reform developments and good practices. u: International juvenile justice observatory conference (III), Valencia, Spain, 21-22. Oct. 2008, 1-12
Dűnkel, F. (2005) Juvenile justice in Germany. Greifswald: University of Greifswald
Elliott, E., Gordon, R., ur. (2005) New directions in restorative justice: Issues, practice, evaluation. UK: Willan Publishing
Gray, P. (2005) The Politics of Risk and Young Offenders' Experiences of Social Exclusion and Restorative Justice. British Journal of Criminology, 45(6): 938-957
Heinz, W. (2003) Das strafrechtliche Sanktionensystem und die Sanktionierungspraxis in Deutchland 1882-1999. Internet-Publication
Heslop, J. (1991) Diverting young offenders from the formal justice system. u: Vernon J., Mckillop S. [ur.] Preventing juvenile crime conference, proceedings, Canberra: Australian Institute of Criminology, br. 9, str. 81-87
Ignjatović, Đ. (2004) Maloletničko krivično pravo između bolećivosti i retributivnosti. Pravni život, vol. 53, br. 9, str. 529-553
Johnstone, G., ur. (2001) Restorative Justice: Ideas, values, debates. Devon: Willan Publisher
Johnstone, G., ur. (2003) Restorative justice (text, sources, context). UK: Willan Publishing
Joksić, I. (2010) Vaspitne preporuke kao nove mere u krivičnom pravu. Banja Luka: Pravni fakultet
Jovašević, D. (2009) Maloletničko krivično pravo sa posebnim osvrtom na sistem vaspitnih naloga. Izbor sudske prakse, 17(4): 5-12
Konstantinović-Vilić, S., Kostić, M. (2006) Penologija. Niš: Sven, I izdanje
Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V., Kostić, M. (2009) Kriminologija. Niš: Pelikan print
Kostić, M. (2005) Restorativna pravda - smisao i mogućnosti primene. Socijalna misao, vol. 12, br. 2-3, str. 45-66
Kostić, M. (2006) Restorativna pravda u domaćem zakonodavstvu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 47, str. 63-76
Kostić, M. (2007) Uspostavljanje standarda za restorativnu pravdu. Temida, vol. 10, br. 1, str. 5-14
Marshall, T.F. (1999) Restorative justice: An overview. London: Home Office, Research development and statistics directorate
Matić, M. (2009) Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja u Kanadi. u: Oportunitet krivičnog gonjenja (Canada-Serbia Judicial Reform Project), Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Mrvić-Petrović, N., Knežević, G.D., Stevanović, I.M. (1994) Perspektive primene diverzionih mera u postupku prema maloletnim prestupnicima. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 23, br. 1, str. 21-42
Mrvić-Petrović, N., Đorđević, Đ. (1998) Moć i nemoć kazne. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Nikolić, Z. (2005) Stvarne ili prividne promene sankcija prema maloletnicima - opšti osvrt na svrhu, izbor, vrste i načine izvršenja. u: Seminar prava - Kazneno zakonodavstvo, progresivna ili regresivna rešenja ( XVII), Budva, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 425-430
Perić, O., Milošević, N., Stevanović, I. (2008) Politika izricanja krivičnih sankcija prema maloletnicima u Srbiji. Beograd: Centar za mir i razvoj demokratije
Quill, D., Wynne, J. (1993) Victom offender mediation handbook. London: Save the children
Radulović, L. (2008) Vaspitni nalozi kao posebne mere reagovanja prema maloletnim učiniocima krivičnih dela - svrha, vrste i izbor. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 46, br. 1, str. 27-41
Stojanović, Z. (2005) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.