Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 36, br. 2, str. 755-771
Razvoj turizma Vrnjačke Banje na principima održivog razvoja
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresasnezana.milicevic@kg.ac.rs
Ključne reči: održivi razvoj; turizam; turistički resursi; Vrnjačka Banja
Sažetak
Turizam je jedan od faktora rasta svetske ekonomije, najveća izvozna 'industrija', značajan faktor deviznog priliva i izvor dodatne vrednosti nerazvijenih prostora. Sa druge strane, masovnost, kao osnovna karakteristika turističkih putovanja, dovodi do uništavanja turističkih resursa koji se, s obzirom na sposobnost da privlače turiste, nazivaju turističkim atrakcijama tj. atraktivni faktori tražnje. Vrnjačka Banja, prema obimu turističkog prometa, zauzima drugo mesto na turističkom tržištu naše zemlje, bazirajući svoj razvoj prvenstveno na prirodnom atraktivnom faktoru. Zbog toga, cilj ovog rada je da prikaže Vrnjačku Banju kao turističku destinaciju koja svoj dalji razvoj treba da bazira na principima održivog razvoja kako bi minimizovala negativna dejstva razvoja turizma, uz zadržavanje pozitivnih.
Reference
Bakić, O. (2008) Marketing u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum
Bramwell, B., Henry, I., Jackson, G. (1996) Sustainable tourism management: Principles and practice. Tilburg: Tilburg University Press
Brčeski, I., Čikara, D., Maksimović, A. (2010) Lokalni Akcioni Ekološki Plan Vrnjačka Banja (LEAP). Opština Vrnjačka Banja: Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu (REC)
Briassoulis, H. (1991) Tourism and the environment: Planning issues and approaches. u: International symposium on architecture of tourism in the Mediterranean, Proceedings, Istanbul: Yildiz University Press
Dilys, R., Leader-Williams, N., Dalal-Clayton, B. (1997) Take only photographs, leave only footprints: The environmental impacts of wildlife tourism. London: Environmental Planning Group International Institute for Environment and Development, str. 24., www.iied.org
European Commision (1995) Green paper of Tourism. Brussels
Gunn, C. (1994) Tourism planning: Basics, concepts, cases. London: Taylor & Francis, 3rd edn
Hunter, C., Green, H. (1995) Tourism and the environment: A sustainable relationship?. London - New York: Routledge
Inskeep, E. (1991) Tourism planning an integrated and sustainable developement approach. New York: Van Nostrand Reinhold
Jovičić, D., Brankov, J. (2009) Turističke atrakcije - ključni elementi turističke resursne osnove. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 1, str. 3-20
Krippendorf, J. (1986) Putujuće čovečanstvo - za novo poimanje slobodnog vremena i putovanja. Zagreb: Zavod za istraživanje turizma
Mcintyre, G., Hetherington, A., Inskeep, E. (1993) Sustainable tourism development: Guide for local planners. Madrid: World Tourism Organization
Mill, R., Morrison, A. (2002) The Tourism System. Hunt: Kendall
Republički zavod za statistiku Republike Srbije (2011) Opštine i regioni u Republici Srbiji
Rudjinčanin, B., Topalović, O. (2008) Vrnjačka Banja na početku 21. veka. Vrnjačka Banja: Narodna biblioteka 'Dr Dušan Radić'
Vukonić, B. (1987) Turizam i razvoj - s posebnim naglaskom na zemlje u razvoju. Zagreb: Školska knjiga
Weaver, D. (2006) Sustainable tourism: Theory and practice. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.